fbpx
Начало » Статии » Медицина – вечната специалност

Медицина – вечната специалност

 • Ana Avtova
 • 30 авг. 2017
 •  Коментарите са изключени за Медицина – вечната специалност

Започваме с уточнението, че обект на този материал ще е хуманния клон на медицината. Тези, които решават да учат тази специалност трябва да се подготвят за много сериозно и продължително образование. Академичното обучение е 6 години, а следващите го специализации могат да се разтегнат във времето от 2 години до пенсия, както се изразяват лекарите. Може да се каже, че поне 8 години обучение стоят между кандидатстването и практикуването като лекар.

Медицинското образование е задължително, за да упражнявате някоя от многобройните професии в структурата на здравеопазването – лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, зъботехник, здравен инспектор, рехабилитатор, медицинска сестра, акушер, лаборант и т.н.

Къде да учим в България

В България медицинска диплома може да се вземе в пет университета – в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора, както и в прилежащите към тях колежи. Приемът, съдържанието и продължителността на обучението, както и условията за взимане на диплома се определят с нормативен акт, който е валиден за всички висши медицински учебни заведения. За повечето специалностите се държат приемни изпити по химия и биология. За да получите образователно квалификационна степен „магистър” и професионална квалификация „лекар” обучението е само в редовна форма и завършва с полагането на държавни изпити по вътрешни болести, хирургически болести, акушерство и гинекология, детски болести, хигиена, инфекциозни болести и др. Някои специалности, освен медицина и стоматология, се учат за по-кратък период от време и завършват с придобиването на степен магистър и бакалавър. При тях е възможно и задочно обучение.

Образованието с държавна поръчка е безплатно, а платеното е от порядъка на 1 000 лева на година. Здравният мениджмънт е специалност, която напоследък е доста актуална, заради нуждата от квалифицирани управленски кадри за здравните заведения.

Нека обобщим накратко. Кандидатстването в университетите и колежите е по документи и с писмен изпит по биология и химия (за някои специалности и в колежите само по биология). Придобиват се образователно квалификационни степени магистър, бакалавър и специалист. Реализацията след завършване е с добри перспективи, защото има голяма нужда от кадри в здравеопазването. Завършилите медицина в България държат приравнителни изпити, за да могат да практикуват в чужбина, но такава е практиката в цял свят, поради различията в образователните системи и законодателствата.

 

 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

София 1431, бул. “Акад. Иван Гешов” 15, тел.: (02) 952 62 60, www.mu-sofia.bg

Колежи:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ

София 1606, ул. “Йорданка Филаретова” 3, тел.: 02/ 915 46 46

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – БЛАГОЕВГРАД

Благоевград 2700, бул. “Братя Миладинови” 21, тел.: 073/ 83 35 23

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВРАЦА

Враца 3000, Ученически комплекс – Корпус 1, тел.: 092/ 66 01 56

 • МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА

Варна 9002, ул. “Марин Дринов” 55, тел.: 052/ 65 00 24, 65 00 61, www.mu-varna.bg

Колежи:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВАРНА

Варна 9000, ул. “Цар Освободител” 76 В, тел.: 052/ 634-128

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ШУМЕН

Шумен 9700, ул. “Симеон Велики” 3, тел.: (054) 830-553

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

Добрич 9300, ул. Калиакра” 54, тел.: (058) 29-046

 • ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – ПЛЕВЕН

Плевен 5800, ул. “Св. Климент Охридски” 1, тел.: (064) 801-603; www.vmi-pl.bg

Колежи:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН

Плевен 5800, бул. “Русе” 38, тел.: (064) 2-35-29; www.medcollege-pl.bg

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – РУСЕ

Русе 7000, бул. “Георги Генов” 6, тел.: (082) 250-70

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Велико Търново 5000, ул. „Арх. Георги Козаров” 1, тел.: 062/ 604–700;

 • МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора 6000, ул. “Армейска” 11, тел.: 042/ 600705, www.uni-sz.bg

Колежи:

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора 6000 ул. “Армейска” 9, тел.: (042) 601-721,

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СЛИВЕН

Сливен 8800, ул. “Столетов” 30, тел.: (044) 62-28-55

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ХАСКОВО

Хасково 6300, бул. “Съединение” 48; тел.: (038) 624-943,

 • ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ – ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, ул. “В. Априлов” 15А, тел.: (032) 443-839,

www.meduniversity-plovdiv.bg

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛОВДИВ

Пловдив 4004, ул. “Братя Бъкстон” 120, тел.: 032/ 692 762,

www.medcollege-plovdiv.org

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС

Бургас 8000, бул. “Ст. Стамболов” 69, тел.: (056) 813-295, www.btu.bg

 

Къде да учим в чужбина

Полезни адреси

 • На този адрес можете да намерите подробен списък на университетите предлагащи образование по медицина в Европа, заедно с информация за контакт:

 

След влизането на България в ЕС да учиш в Европа вече е много по лесно и евтино, а в някои държави, предимно северните, висшето образование е напълно безплатно. Британските университети по принцип са най-скъпите в Европа. Една година медицина в Англия е между 3 000 и 15 000 лири. Най-високите такси, разбира се, са в Оксфорд и Кеймбридж. Шотландия се разграничи от другите държави на Острова и въведе безплатен прием за граждани на ЕС. Университетите в Европа и Америка са с автономен статут и всеки определя индивидуално условията за прием и е трудно да се изведат общи изисквания за прием. Където и да кандидатствате медицина обаче, трябва да знаете, че изискванията са високи, защото тя е от т.нар. „елитни” специалности. И американските и европейските вузове изискват висок успех от дипломите, високи резултати на TOEFL, IELTS или САЕ за английски език или съответно сертификат по езика на конкретната държава. При кандидатстване в почти всички медицински училища в САЩ и Канада трябва да държите Medical College Admission Test (MCAT). Вузовете в Европа не прилагат МСАТ, а свои индивидуални тестове, например UK Clinical Aptitude Test (UKCAT) в Англия. Желаещите да изучават медицина често преминават през интервюта, събеседвания и писане на есета.

Да учиш медицина в най-елитните университети в САЩ е много скъпо. Само обучението на година е от порядъка на 35 – 45 000 долара, а с другите такси и разходи може да надхвърли 60 000 долара. Като умножите тази сума по пет или шест се получава едно малко състояние. Основен принцип е, че такъв тип образование се финансира със заем. Инвестицията обаче си струва. С диплома от тези университети не би трябвало да имате проблем в кариерата, а годишната заплата на утвърден хирург в добра частна болница е сериозно шестцифрено число.

Обичайната такса за година обучение в Канада е около 11 000 щатски долара. Към 2006 г. само в два вуза е имало такса под 10 000 щатски долара, но вероятно вече и в тях обучението е надхвърлило тази сума.

Образованието по медицина в САЩ е може би най-доброто в света, но е и по-скъпо от това в Европа. Като цяло завършилите медицина могат да очакват кариера в професии, които в световен план са с висок социален статус. Остава да дочакаме това да се случи и у нас, защото медиците го заслужават, работейки ежедневно за опазването на човешкия живот.

 

Топ 10 на най-добрите университети в САЩ, обучаващи по медицина

 

 1. 1. Harvard University
 2. 2. Johns Hopkins University
 3. 3. University of Pennsylvania
 4. 4. Washington University in St. Louis
 5. 5. University of California – San Francisco
 6. 6. University of Washington
 7. 7. Stanford University
 8. 8. Duke University
 9. 9. Yale University

10. Baylor College of Medicine (TX)

Columbia University College of Physicians and Surgeons (NY)

 

Източник:

2008 Top Medical Schools

U.S.News & World Report

 

Почти всички американски и някои от канадските медицински училища изискват от кандидатите да предоставят резултати от MCAT. Приемните комисии в медицинските колежи считат резултатите от MCAT за част от решението за прием на кандидати.

Medical College Admission Test е стандартизиран тест, който се състои от три раздела multiple choice въпроси и писмено оценяване. Целта му е да провери уменията и знанията, които преподавателите по медицина и лекарите са определили като необходимо условие за успешно обучение в медицинското училище и след това в практикуването на медицина.

Изпитът е бил част от процеса на прием на студенти в медицински училища от повече от 60 години и днес всички медицински училища в Щатите и повечето такива в Канада изискват от кандидатстващите да са го положили. Освен това много други професии, свързани със здравеопазването и следдипломни програми приемат резултатите от MCAT вместо други стандартизирани тестове. Предвид широкото му приемане не е чудно, че повече от 70 000 студента полагат изпита всяка година.

Освен тясно специализираните предмети изпитът също така оценява и способността за решаване на проблеми и критично мислене, както и основни умения за създаване на писмен текст. Целта на проверката на тези разнообразни качества е да се насърчат кандидатите с по-широки образователни интереси да се насочат към кариера в здравеопазването, както и да убедят кандидат медиците да се възползват големия брой курсове, които се предлагат извън областта на естествените науки. Не на последно място и да се селектират онези кандидати, които ще се справят най-успешно с обучението по медицина. Затова изпитът съдържа следните разнообразни раздела:

 • Физични науки – физика и обща химия
 • Вербални умения
 • Писмени умения
 • Биология и органична химия

Раздела за физични науки оценява уменията за решаване на задачи по физика и обща химия, а раздела Биология оценява тези умения в областта на биологията и органичната химия. Всеки раздел съдържа 7 групи въпроси, свързани с някакъв текст, и 13 отделни въпроса.

Изпитът може да се държи на десетки места в САЩ и Канада. Също така в Австралия, Индонезия, ЮАР, Япония, Малайзия и др. В Европа центрове има в Англия, Германия и Франция.

Няколко от добрите медицински училища в Европа.

Англия

 • Cambridge University, School of Clinical Medicine

http://www.medschl.cam.ac.uk/

 • Imperial College of Science, Technology and Medicine, University of London, School of Medicine

http://www.med.ic.ac.uk/

 • Keele University, School of Medicine

http://www.keele.ac.uk/depts/ms/

 • King’s College London, The Guy’s, King’s and St. Thomas’ School of Medicine

http://www.kcl.ac.uk/depsta/medicine/

Франция

http://www.sigu7.jussieu.fr/

 • Université Pierre et Marie Curie, Faculté de Médecine Saint-Antoine

http://www.chusa.jussieu.fr/

Германия

 • Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsklinikum Medizinische Fakultät

http://www.charite.de/index/

 • Universität Heidelberg, Fakultät für Klinische Medizin Mannheim

http://www.klinikum-mannheim.de/

 • Medizinische Hochschule Hannover

http://www.mh-hannover.de/

 

Италия

 • Università „Campus Bio-Medico“ di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia

http://www.unicampus.it/

 • Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia

http://www.med.unifi.it/

 • Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia

http://www.unimi.it/ateneo/strutt/facol1/med/medicinaFac.html

 

Материал на Ивайло Ганчев

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top