fbpx
Начало » Статии » Защо не в Холандия

Защо не в Холандия

Желаещите у нас да получат висшето си образование в чужбина традиционно отправят поглед най-вече към Великобритания, САЩ, Германия, Франция. Испания и Италия също имат своите почитатели, макар и по-малко на брой, а наскоро имаше сериозна вълна кандидат-студенти, които се запътиха към Дания. Също така наскоро започна да се дочува, че холандските висши училища стават все по-предпочитани от английските младежи, които търсят начин да заобиколят задаващите се по-високи такси там. Защо всъщност Холандия, или пък „Защо не в Холандия?”.

Висшите училища
Холандската система за висше образование функционира основно чрез два големи типа висши училища – университети от изследователски тип и университети по приложни науки /universities of applied sciences/. Първият тип институции са изследователски ориентирани и предлагат традиционно академично образование; вторият тип институции предлагат профилирани програми по приложни науки и изкуства, които подготвят студенти за специфични професии.
От съществено значение е, че бакалавърските програми в университетите по приложни науки са с продължителност от 4 години, докато в изследователските университети – 3 години. Решите ли да учите в Холандия, възниква и въпроса: Къде да се запиша?
Тук е важно първо да си изясните каква програма искате да учите, защото различните университетите са силни в различни програми. Това са най-добре позиционираните в класациите холандски висши училища:

– University of Amsterdam
– Leiden University
– Utrecht University
– Erasmus University Rotterdam
– Maastricht University
– University of Groningen
– Eindhoven University of Technology
– Radboud University Nijmegen
– VU University Amsterdam
– Breda University of Professional Education /NHTV/,
– Wageningen University
– University of Twente
– Tilburg University
– Hanze University Groningen
– Saxion University
– Fontys University of Applied Sciences

Образователни степени
Те са познатите и у нас бакалавър, магистър и доктор.

Университети
PhD: 4 years
Master of Arts (MA): 1-2 years
Master of Science (MSc): 1-2 years
Bachelor of Arts (BA): 3 years
Bachelor of Science (BSc): 3 years

Университети за приложни науки
Master (M): 1-2 years
Bachelor (B): 4 years

Институти за международно обучение
PhD (only possible at 1 institute): duration is flexible
Master of Arts (MA): 1-2 years
Master of Science (MSc): 1-2 years

Система за оценяване
В Холандия се използва 10-степенна система за оценяване, като оценки 1-3 и 10 се поставят много рядко.

Програми на английски език
Една от причините за интереса към получаването на висше образование в тази държава се крие в богатия избор от възможности за обучение на английски език. Над 1 500 са програмите, които се преподават изцяло на английски. На сайта на Организацията за международно сътрудничество във висшето образование www.nuffic.nl има база данни с всички програми, от която ще видите, че реално обучението на английски език е възможно във всяка академична област за бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Прием
Приемът в холандските висши училища е по документи. За бакалавърска програма се изисква диплома за средно образование, препоръки и сертификат за владеене на английски език TOEFL (IBT) 80 точки или IELTS 6.0. За магистърски програми съответно бакалавърска диплома и по-високи резултати в сертификатите –  TOEFL (IBT) 90-100 точки или IELTS 7.0. Възможно е да има отклонения от тези изисквания, които имат ориентировъчен и обобщаващ вид.

Такси
Обучението е платено, но таксите в известна степен са държавно регулирани и така гражданите на ЕС заплащат до 1 700 евро на година в държавно финансираните висши училища. При определени условия и за определени програми се отпускат стипендии. Отново на http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/grantfinder има база данни, от която може да се проверява за такава възможност.

Разходи за живот
Като начало, разминаването между официално посочената на www.nuffic.nl сума, от които се нуждае един чуждестранен студент на месец, и тази, която консултанти и пребивавали там студенти посочват, е около 200 евро. Първият източник изважда 800-1 000 евро като месечен бюджет срещу 600-800 евро, нужни на месец според другите източници. Допирната точка може да се търси в компромисната сума от 800 евро, с които да посрещате месечните си разходи. В Холандия няма традиции за настаняване на студенти в общежития, но и това е вариант пред чуждестранните студенти. Холандия е гъстонаселена държава, което дава своето отражение при настаняването на студентите от други държави. Добре е отрано да потърсите квартира. Средната цена на стая е между 300 и 600 евро.

Защо в Холандия?
Холандия има добро реноме като образователна дестинация за чуждестранни студенти. Тази държава е интернационално ориентирана, първата неанглоговоряща страна, която започва да предлага програми изцяло на английски език. Чуждестранните студенти се чувстват добре в добре уредената и либерална Холандия, в която съжителстват хора от много националности и етноси.
Висшите училища предлагат практически ориентирано обучение с високо качество, особено в областта на инженерните науки, бизнеса и естествените науки.  Таксите са поносими и дори твърде ниски, сравнено с тези в Англия и САЩ.
Приемът е опростен и университетите са отворени за чуждестранни студенти, а разходите за живот са съпоставими с тези в останалата част на Западна Европа.
Според Times Higher Education World University Rankings за 2011-2012 г. системата за висше образование на Холандия е класирана на 3-то място според броя на университетите в топ 200, харчещи милиард долара.

Образованието в Холандия те прави мислещ човек

Бизнес програми на английски език в Холандия

Несъмнено една от добрите страни на висшето образованието в Холандия е фактът, че там се предлагат доста програми на английски език. Същевременно все още сред най-предпочитаните от кандидат-студентите са програмите с бизнес насоченост, било то общ бизнес, международен бизнес, бизнес администрация, мениджмънт, маркетинг, финанси и т.н. Нека видим какво може да се намери в Холандия според тези два пресечени лъча на интереси – обучение на английски език и програми в областта на бизнеса.

В Холандия се предлагат над 1 500 бакалавърски и магистърски програми, преподавани изцяло на английски език, а около 300 от тях са с бизнес насоченост. Трябва да знаете, че в държавните университети таксата за бакалавърските програми най-често е 1 771 евро за академична година. Бизнес програми на английски език се предлагат в повечето висши училища. Въпросът е кое да изберете? Класациите винаги са били дискусионна тема, затова ще се ограничим дотам да посочим най-добрите холандски университета според QS World University Rankings, Times Higher Education и Guardian. Посочваме ги в произволен ред:

University of Amsterdam
Utrecht University
University of Groningen
Tilburg University (TiasNimbas Business School)
University of Twente
Delft University of Technology
Leiden University
Eindhoven University of Technology
Erasmus University of Rotterdam
Radboud University
Wageningen University
Maastricht University
VU University of Amsterdam
Saxion University of Applied Sciences

Освен тези институции, можете да обърнете внимание и на  Nyenrode Business University,  Business School Netherlands, Business School Notenboom, New Business School Amsterdam, Maastricht School of Management, които са специализирани в бизнес обучението.

Кандидатстването в холандски университет става директно и по посочени от него условия, които задължително включват диплома за завърешно средно образование (или академична справка за изучаваните предмети и оценките към момента) и английски езиков сертификат. Предпочитаните сертификати са TOEFL (минимум 213 на компютърно базирания тест или TOEFL internet based 80) и  IELTS (минимум 6.0) за прием в бакалавърски програми. За прием в магистърските програми оценките от сертификатите трябва да са следните – TOEFL internet based минимум 90) и  IELTS (минимум 6.5), но е възможно университетите да приемат и други сертификати.

И така, ета част от програмите в областта на бизнеса и преподавани на английски език, които може да се намерят в базата данни на www.nuffic.nl, и от която можете да проучите детайлите по приема на всяка отделна програма.

 

 • International Economics and Business в Radboud University Nijmegen – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 771 евро (за академична година, отнася за всички посочени такси надолу).
 • International Business Administration в Radboud University – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 771 евро.
 • International Business Administration (IBA) в Erasmus University Rotterdam – – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 771 евро.
 • International Bachelor Economics and Business Economics в Erasmus University Rotterdam – – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 771 евро.
 • Human Resource Management в Erasmus University Rotterdam – едногодишна магистърска програма, такса 1 771 евро.
 • International Business в Maastricht University – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 771 евро.
 • Research Master in Economic and Financial Research в Maastricht University – 2-годишна магистърска програма, такса 1 771 евро.
 • International Business в – University of Groningen – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 771 евро.
 • International Business Administration във VU University of Amsterdam – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 750 евро.
 • Business Administration във VU University of Amsterdam – едногодишна магистърска програма, такса 1 750 евро.
 • Business Administration: Specialization in Transport & Supply Chain Management във VU University Amsterdam – едногодишна магистърска програма, такса 1 750 евро.
 • Economics and Business Economics в Utrecht University – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 771 евро.
 • International Economics and Business в Utrecht University – едногодишна магистърска програма
 • Economics в Tilburg University – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 771 евро.
 • Economics в Tilburg University – едногодишна магистърска програма, такса 1 771 евро.
 • International Management в Tilburg University – едногодишна магистърска програма, такса 1 771 евро.
 • Economics and Business в University of Amsterdam – 3-годишна бакалавърска програма, такса 1 771 евро.
 • Business Studies: Entrepreneurship and Innovation в University of Amsterdam – едногодишна магистърска програма, такса 1 771 евро.
 • International Economics and Business в University of Groningen – едногодишна магистърска програма, такса 1 771 евро.

Master in Management (MA, Master of Arts) в Saxion University of Applied Sciences – едногодишна магистърска програма, такса 11 000 евро.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top