fbpx
Начало » Статии » Журналистика – Имаш ли какво да кажеш?

Журналистика – Имаш ли какво да кажеш?

 • Ana Avtova
 • 30 авг. 2017
 •  Коментарите са изключени за Журналистика – Имаш ли какво да кажеш?

Атрактивна специалност, спор няма. Медиите винаги са били съблазнително място за работа. Публичност и слава примамват желаещите да следват Журналистика. Като академична дисциплина тя съществува от началото на миналия век, а в България води началото си от 50-те години, когато СУ „Климент Охридски” за пръв път я предлага на кандидат-студентите.

Предназначението на тази специалност е да подготвя кадри за работа в средствата за масова информация. Оттогава, до ден днешен, завършилите Журналистика търсят реализация във вестници, радио, телевизия, електронни медии и като връзка между публични институции, бизнес компании и различни организации от една страна, и медиите от друга.

За да бъда максимално точен, трябва да се отчете фактът, че в журналистическата професия се влиза през много врати. В медиите работят хора с образование от най-широк диапазон. Филологическото образование например е предпочитано от медиите при подбор на кадри, защото все пак Журналистиката е от „семейството” на хуманитарните науки, а и професията е под знака на словото в различните му разновидности.

Преди да пристъпя към традиционното изброяване на висши училища, в които можете да учите Журналистика и масови комуникации, бих искал да дам един съвет на интересуващите се от тази специалност, който звучи така: Влезте в професията колкото се може по-бързо, още като студенти. Това, разбира се, вече е лесно защото част от обучението е практика в медии. Ето защо, когато избирате университет, независимо дали е у нас или в чужбина, поинтересувайте се в кои медии практикуват студентите. Нека това да ви бъде основен ориентир и не се притеснявайте дали университетът е от най-престижните. Ако някой вуз си сътрудничи с водещи за страната медии ще имате възможност бързо да навлезете в тези среди и там да забележат вашия потенциал. Тази специалност дава наистина големи шансове да започнете кариера преди да се дипломирате.

Във всички случаи от бъдещите журналисти се очаква да умеят да пишат и боравят с текстове. Обучението започва с общообразователни предмети, преминава се през избираеми дисциплини според предпочитан профил и практикуване в медиите.

Журналистиката като професия е намиране, анализиране, и изнасянето в публичното пространство на актуална информация. Обучението по тази специалност и практикуването й като професия имат силна практическа насоченост.

Обучението протича, както стана вече дума, от общи към профилирани дисциплини. Изучават се предмети от сферата на политическите и социални науки, филологията; изучава се езикознание, история на българската журналистика, теория на журналистиката и медиите. В горните курсове, в зависимост от това дали профилирате печат и агенционна журналистика, радио или телевизия се изучават предмети като: жанрове в печата; радио жанрове; телевизионен процес; структура и организация на информационна агенция; радио формати, технология на радиопредаването и други.

Къде да учите в България

Бакалавърската степен по Журналистика се получава след 8 семестъра, а магистратурите са с продължителност една или две години, а като цяло образованието ви може да продължи и до докторска степен. За тази специалност са възможни редовна и задочна форма на обучение в зависимост от конкретното висше училище. Където има балообразуване се използват най-вече оценките по Български език и литература и История.

СУ „Св. Климент Охридски” www.uni-sofia.bg
Факултет по журналистика и масова комуникация

Бакалавърски програми: Журналистика, Връзки с обществеността, Книгоиздаване

Избираемите профили в специалност Журналистика са:
· Печат и агенционна журналистика
· Радио
· Телевизия

Магистърски програми:

Журналистика и медии (извън програмите на ФЖМК)
Печатни медии
Електронни медии (извън програмите на ФЖМК)
Продуцентство в електронните медии
Международна журналистика
Международна журналистика (извън програмите на ФЖМК)
Вътрешнополитическа журналистика
Вътрешнополитическа журналистика (извън програмите на ФЖМК)
Връзки с обществеността (извън програмите на ФЖМК)
Публична комуникация
Книгоиздаване
Медии и историческа памет

За бакалавърските програми се кандидатства с диплома за средно образование, писмен изпит – есе и устен изпит. Балообразуването става с оценките от двата изпита плюс оценките в дипломата по Български език и литература и История.

УНСС www.unwe.acad.bg

Университетът предлага бакалавърска специалност Журналистика и масмедии в редовна форма на обучение. Кандидатстването е с Единен приемен изпит /ЕПИ/. В модулите на изпита влизат Български език и езикова култура и писмен и устен изпит по Журналистика. В балообразуването ще се вземат оценките ви по български език и литература. Семестриалната такса е 231 лв.

Има и две платени магистърски програми: Медии и журналистика със специализация Икономическа журналистика и Медии и журналистика със специализация Връзки с обществеността. Таксата за тях е 800 лв. на семестър.

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” www.uni-vt.bg

Тук можете да учите Журналистика в редовна форма на обучение до бакалавърска степен. Кандидатстването е с изпит по Български език и литература и История на България. Университетът предлага и магистърска програма по Масови комуникации и журналистика от два семестъра в задочна форма на обучение. Трябва да имате бакалавърска диплома по същото професионално направление. Балообразуването става на базата на средния успех от семестриалните изпити плюс средния успех от държавните изпити.

Нов български университет www.nbu.bg

Предлага се тази специалност, а кандидатстването е с Тест за общообразователна подготовка (ТОП).

Американския университет в България www.aubg.bg

Предлага специалност Журналистика и масови комуникации с образователно квалификационна степен Бакалавър и Магистър. При кандидатстване Студентите трябва да покрият минималните изисквания за владеене на английски език на базата на изпити TOEFL, IELTS или ESOL, както и да представят резултати от изпити SAT или ACT. Както знаете, обучението е на английски език, а при завършване получавате две дипломи – американска и българска. Таксата е фиксирана на 9 520 долара на година.

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Този университет предлага специалност Връзки с обществеността в редовна форма на обучение от 8 семестъра и задочна от 10 семестъра. Обучението е до степен Бакалавър. В специалността се приемат кандидати със завършено средно образование, които полагат писмен изпит по български език или история.

Бургаски свободен университет www.bfu.bg

Предлага тази специалност в редовна и задочна форма до степен Бакалавър след 8 семестъра.

Къде да учим в чужбина

В интервюто на проф. Хоукинс към темата на броя ще намерите университети в САЩ и Великобритания, които медийният експерт препоръчва като добри места за получаване на журналистическа диплома. Аз също ще предложа няколко добри вуза, както обикновено, според класациите в САЩ.

Тези университети за undergraduate programs препоръчани от електронен портал за публицистика в САЩ.

Ball State University
Indiana University – Bloomington
University of Florida
University of Maryland
University of Missouri
University of North Carolina at Chapel Hill

Ето препоръчвани вузове от друг журналистически портал:

 1. University of Georgia, Grady College of Journalism and Mass Communications
 2. University of California, Berkley Graduate School of Journalism
 3. University of Missouri, Missouri School of Journalism
 4. Syracuse University, S.I. Newhouse School of Public Communications
 5. St. Bonaventure, The Russell J. Jandoli School of Journalism and Mass Communication
 6. Columbia University, Graduate School of Journalism
 7. Northwestern University, Medill
 8. UNC-Chapel Hill, School of Journalism and Mass Communication
 9. Arthur L. Carter Journalism Institute at New York University
 10. The CUNY Graduate School of Journalism

Образованието по тази специалност е силно застъпена в колежите, които традиционно осъществяват обучение в кратките програми /2-4 години/.

Австралия

Това са топ университетите, ако ще учите Журналистика:

Charles Sturt University (Bathurst, NSW)
RMIT (Melbourne)
James Cook University (Townsville, Qld)
University of Technology, Sydney
University of the Sunshine Coast
University of Southern Queensland (Toowoomba)

Трудна работа е да се каже кои са най-престижните университети за получаване на диплома по Журналистика в Европа. Най-вече, защото на Стария континент явно не обичаме класациите, а от друга страна, ако не броим легендарните Оксфорд и Кеймбридж, водещите университети в развитите страни са с изравнени сили. Тенденцията дори е като че ли все повече хора да се насочват към млади университети със нови и модерни програми. От контактите ми със студенти из цяла Европа стигнах до заключението, че когато избирате университет, за да учите, в случая, Журналистика, преценете как ще ви помогне той да навлезете в професията. Ще се повторя, разучете каква част от обучението е и къде се провежда практиката. Вариантите за специализация в тази област са многобройни, не се разпилявайте, а си изяснете дали ще сте пишещ, радио или телевизионен журналист. Възможност за кариера е и преподаването, развитието като експерт, PR, медиен анализатор, защо не и писател и сценарист.

Кандидатстването и таксите за специалност Журналистика и масови комуникации не се отличават с нещо по-особено. Като хуманитарна специалност, трябва да имате предвид, че оценките в дипломата ви по тези предмети трябва да са високи. Ако сте държали SAT, важно е най-добрите ви резултати да са в секциите Essay, Critical Reading и Writing, съответно – есе, четене и писане. Би ви бил от полза всеки опит в дейност свързана с тази специалност – участие в училищен вестник или студентско радио.

Ще завърша с изводи, които си направих на базата на личен опит.

Журналистиката, според мен, е призвание. Можете да влезете в нея и с диплома и без, но ако учите за журналист не губете време и не пилейте ресурси в друга посока – конкуренцията е сериозна. В медиите е пълно с хора, които без да имат съответното образование, но натрупали практичен опит, ще е трудно да изместите.

Надграждайте нивото си ежедневно. Журналистиката изисква всекидневно усъвършенстване и солидна теоретична подготовка – четете, информирайте се, бъдете ангажирани и мотивирани.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top