fbpx
Начало » Статии » Биотехнологии

Биотехнологии

Биотехнологии, от „био”/живот/ и технологии, което ще рече действия от човешка страна, е термин за означаване въздействието на хората върху живи организми и произтичащите от това последствия – продукти, наука, учебни дисциплини и т.н. Специалността Биотехнологии е едно от тези „последствия” и както можете да се досетите подготвя кадри за този динамично разрастващ се сектор.

Като наука биотехнологията е с древен произход, от векове хората въздействат на природата, за да извличат максимална полза, а като специалност в университетите е продукт на миналия век.

Тази специалност е „сплав” от биология, химия и инженерни науки. Ето защо обучението ви по тази специалност преминава през изучаването на много дисциплини в тези насоки. Част от дисциплините, изучавани в специалност Биотехнологии:

 • Ензимология
 • Изолиране и пречистване на биотехнологични продукти
 • Биохимия
 • Биохимия и биотехнология
 • Производство на алкохолни напитки
 • Разделяне и анализ на биопродукти
 • Микробиология
 • Промишлена микробиология
 • Приложна ензимология
 • Генетика
 • Имунология
 • Генно инженерство
 • Цитология
 • Биотехнология на фармацевтичните и агробиологични средства
 • Молекулярна биология
 • Агрономство (Растителни биотехнологии)
 • Биоинформатика
 • Биосензорни техники
 • Генно инженерни технологии

Тези дисциплини са малка част от изучаваните в специалността, които според различните направления и тесни специализации са стотици.

Можете да получите дипломи от всички степени – бакалавър, магистър, доктор. Биотехнологиите са динамично развиващ се сектор, в който конкуренцията е сериозна и вечно се очаква поредния пробив, поредното откритие, ето защо е добре да получите възможно най-високата образователна степен, ако искате да градите кариера.

Биотехнолозите се реализират в държавния и частния сектор в сферата на хранително-вкусовата промишленост, земеделието, медицината, индустрията, също така могат да се занимавате с научноизследователска дейност.

 

Къде да учим в България

В България има къде да изучавате Биотехнологии.

Химикотехнологичен и металургичен университет, София /ХТМУ/ www.uctm.edu

Специалност „Биотехнологии“

Завършилите специалност „Биотехнологии“ получават образователно квалификационна степен „Бакалавър“/4 г./ и професионална квалификация „инженер“. Предлага се и магистърска степен /2 г./. Кандидатства се с диплома за средно образование /под внимание са оценките по биология/ и конкурсен изпит по химия.

Отдел „Учебно методичен“, Химикотехнологичен и металургичен университет,
София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
Телефони: 868-13-16, 81-63-109, 81-63-135
E-mail: umo@uctm.edu

СУ „Св. Климент Охридски”, София www.uni-sofia.bg

Софийският университет предлага бакалавърска /4 г./ и магистърска диплома /3 семестъра/ по специалността, към Биологическия факултет. Бакалавърската степен е в редовна и задочна форма, а магистратурите само в редовна.

Магистратури по Биотехнологии:

 • Индустриални биотехнологии
 • Растителни биотехнологии
 • Екологична биотехнология
 • Генно и клетъчно инженерство

Кандидатства се с диплома за средно образование, бал от оценките по химия и биология, и кандидатстудентски изпит по биология.

Биологичен факултет на СУ
1164 София, бул. „Драган Цанков“ 8
телефон: 02 8167 300
тел/ факс: 02 8656 641

Аграрен университет, Пловдив, www.au-plovdiv.bg

В специалността Агрономство (Растителни биотехнологии) се подготвят специалисти с агрономически познания и практическа насоченост в областта на растителните биотехнологии. Предлага се бакалавърска диплома, обучение в редовна форма от 4 години и магистърска програма по Растителни биотехнологии в редовна и задочна форма /1-2 години/. Кандидатства се с диплома за средно образование и резултати от зрелостните изпити.

България, Пловдив 4000, бул. Менделеев 12
тел.: (032) 654200
факс.: (032) 633157

Университет по хранителни технологии, Пловдив http://uft-plovdiv.bg

Предлага бакалавърска /4 г./ и магистърска /2 г./ степен в редовна и задочна форма. Кандидатства се с диплома за средно образование и кандидатстудентски изпити по математика, химия и опазване на околната среда.

 

Къде да учите в чужбина

Тук основен ориентир може би трябва да е икономическият потенциал на държавата, в която бихте следвали. Накратко казано, близко до разума е, че развитите държави отпускат щедрите средства за проучвания и предоставят силни програми по Биотехнология със задължителните опции за практическа работа по изследвания и внедрявания на иновации, без които дипломата ви по тази специалност може да се окаже трудно приложима. Спецификата на тази специалност определя голямото значение на възможностите, които предоставя всеки университет, на студентите по Биотехнологии за практическа работа и следдипломно развитие.

Сред препоръчваните в Европа държави, в които университетите предлагат добри програми по Биотехнологии, са Великобритания, Германия и Холандия. Франция и Швеция също набират скорост, а в световен план САЩ, Канада и Япония предлагат силни програми и отлични възможности за извършване на научноизследователска работа. Знаете, че за разлика от Европа, в САЩ много обичат класациите, затова ето най-добрите места за получаване на диплома по Биотехнологии:

 • University of California-San Francisco
 • University of Pennsylvania
 • University of California-San Diego
 • Johns Hopkins University
 • Washington University-St. Louis
 • University of Washington
 • University of California-Los Angeles
 • Yale Universit
 • Stanford University
 • Rockefeller University
 • University of Wisconsin-Madison
 • Baylor College of Medicine
 • Duke University

Полезен сайт за вузове в САЩ: www.biotechnologydegrees.org

Биотехнологии е специфична специалност, в която, оказва се, гръмкото име на университета, често не играе роля, ето защо търсете програма и място, което отговаря на предпочитанията ви и според езика, който владеете, а впоследствие можете да специализирате на различни места.

Кандидатстването за тази специалност не се отличава с някаква специфика. Добре е да имате високи оценки по химия, биология и математика. Все пак трябва да знаете, че селекцията дори в не толкова престижните вузове е сериозна. Относно таксите – Биотехнологии е перспективна и атрактивна специалност, но не и скъпа. Там където има различно таксуване, според специалностите (САЩ, Канада), тя е по-скоро сред средно оценените. Ще си позволя да представя няколко университета, чиито имена най-натрапчиво срещнах сред препоръчваните вузове за тази специалност.

 • Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich, Швейцария
 • Kyoto University, Япония
 • Norwegian University of Science & Technology

Royal Institute of Technology, Швеция

Предлага магистърска програма на английски език. Безплатна е, но с високи изисквания. Ето езиковите:

TOEFL

 • Paper-based test: total result of 550 (written test, grade 4)
 • Internet-based test: total result of 79 (written test, grade 17)
 • Computer-based test: total result of 213 (essay rating, grade 4)

IELTS

 • Резултат 6.0.

Магистратурата е двугодишна с два фокуса: молекулярна биотехнология и индустриална биотехнология. За да имате шанс, трябва бакалавърската ви дипломата да е максимално съответстваща на дисциплините и с доста висок общ успех.

 

Uppsala University, Швеция

Магистърска програма по Приложна Биотехнология от две години на английски език. Тук искат документ за удостоверяване владеенето на езика, но не е уточнен вида и резултатите. Останалото е ясно – бакалавърска диплома по биология, биотехнологии, химия, фармация или сродни, разбира се, с отлични резултати по специалните предмети.

University of Glasgow, Шотландия

Добър университет, предлага добри бакалавърски и магистърски програми по Биотехнологии и то безплатни, ако се запишете в службата SAAS /Student Awards Agency for Scotland/.

Нека обобщим – Биотехнологии не е сред най-разпространените специалности, но тенденцията е да се предлага от все повече вузове. Може да я търсите в технически университети и институти, във факултетите по естествени науки, биология или естествени науки. За да запишете магистратура, преди това трябва да имате подходящата бакалавърска диплома. И още – Биотехнологии не е специалност, за която се кандидатства по някакъв по-различен начин, но може би е малко high selective , т.е. със завишени изисквания за прием, може би защото бучението е тежко, а и коства консумативи /работи се в лаборатории, ползват се химикали/. Доста завишени са критериите за прием в престижните университети, които не таксуват студентите си. Не забравяйте, че добри държавни университети в Германия, Австрия, Швейцария, Шотландия и Франция предлагат образование на доста ниски цени, дори безплатно, както е и в Скандинавските страни.

Дипломата по Биотехнологии открива добри перспективи за успешна кариера, защото тепърва започва възхода на биохраните, биогоривата и биотехнологиите.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top