За шеста поредна година екипът на сп. „Образование и специализация в чужбина” и Маркет Тренд ЕООД  публикуват своя Справочник за средно образование и езиково обучение.

Проектът е реализиран със съдействието на учители, директори, родители и консултанти предоставя полезна информация и съвети относно естеството, спецификата и целите на гимназиалното образование в частни училища.

Справочникът за средно образование и езиково обучение има специален дизайн и е разделен на две части. В едната част ще може да намерите кои са Топ 10 гимназиите след 7-ми клас, защо частното образование набира скорост, къде да изпратите детето си на езикова ваканция, както и подробности за голяма част от езиковите сертификати.

Във втората част ще разберете какви са разликите между различните образователни държави, както и всички възможности за продължаване на средно образование в някои от най-популярните чуждестранни дестинации за образование на деца. Сред тях са: Великобритания, Германия, Австрия, Гърция, Франция, Испания, Италия, Швейцария, Кипър, Португалия, Малта, Канада и САЩ.

Средно образование в България и чужбина:

School_guide_ALL_web
 

Справочникът Средно образование в България; Езиково обучение и езикови ваканции можете да изтеглите оттук

Издател е „Маркет Тренд“ ЕООД.