Маркет Тренд“ ЕООД е фирмата – издател на:
– сп. „Образование и специализация в чужбина“;
– сайтът www.studyabroad.bg;
– Бакалавърски справочник – безплатно издание;
– MA and MBA Guide, безплатно издание;
– Справочник за средно образование и езиково обучение, безплатно издание.

Целта на проектите е да предоставят актуална информация за средното и висше образование в България и чужбина, за езикови изпити и сертификати, за студентски стажове.

Маркет Тренд“ ЕООД е  агенция за маркетинг и реклама. Компанията е с основен акцент на дейност разработване на маркетингови и рекламни статегии, медийна, немедийна и печатна реклама, връзки с обществеността.

Основният екип на списанието включва:

Мария Киркова – реклама и маркетинг
Борислав Борисов – автор и ПР специалист
Иво Грозев – дизайнер

Виргиния Димитрова – производствен директор
Даниела Стоянова – офис мениджър и мениджър абонаменти

Ива Ганчева – коректор
Юлия Кошаревска – кореспондент Великобритания
Костадин Кръстев – основен фотограф

Десислава Пенчева – издател чрез „Маркет Тренд“ ЕООД