fbpx
Начало » България » Топ тенденции в езиковото обучение

Топ тенденции в езиковото обучение

Чуждоезиковото обучение през погледа на специалиста

 

Какви са новостите около чуждоезиковото обучение? Какви са тенденциите в методиката на преподаване?

 

Мила Ангелова, Главен академичен директор на АВО-Бел, международен инспектор на EAQUALS: Съвременното чуждоезиково обучение трябва да развива и гарантира способността на обучаемите да използват езика свободно в различни ежедневни ситуации: бизнес ситуации, пътувания, ползване на информация от различни източници. Това е залегнало и в дескрипторите на езиковите умения според Общоевропейската Езикова Рамка, която задължително трябва да бъде основата на всяка качествена езикова учебна програма.
Друга много съществена тенденция е навлизането и ефективното използване на модерните технологии в обучението по английски език. От една страна, източници като Интернет, YouTube и др. стават все по-популярен източник за разработването на автентични учебни материали. От друга страна, курсовете за комбинирано обучение (съчетание от самостоятелна работа с Интернет-базирани мултимедийни продукти и занятия с преподавател в реална или виртуална класна стая) са все по-често предпочитани от хората със забързано и натоварено ежедневие. Учебните материали също отразяват тези нови тенденции: уроците са ориентирани към реалните комуникативни умения, които обучаемите трябва да развият вследствие на работата си с тях.
Съществено е, разбира се , преподавателите по чуждоезиково обучение да имат съответните квалификации да отговарят на всички горепосочени изисквания, които се налагат от модерните тенденции.

 

Търсят ли българските преподаватели варианти за повишаване на квалификацията си?

 

Върбинка Хаджидимитрова, Академичен мениджър и Директор на АВО-Бел: В последните години, българските учители все повече осъзнават нуждата от постоянно професионално развитие. Огромен е техния интерес към семинари, работни срещи, методически и сертификатни курсове. От 2002г. АВО-Бел е единствения център в България и региона за провеждане на курсове за сертификатите за международна преподавателска правоспособност по английски език CELTA и DELTA на Университета Кеймбридж. Досега над 500 преподаватели от цял свят, голяма част от които българи, са преминали успешно курса на обучение и са получили международно призната квалификация. Много популярни сред учителите е и подготовката за явяване на изпита TKT( Teaching Knowledge Test)- гъвкав комплект от модули, които тестват базовите познания, необходими за преподаване на английски като чужд език, както и курсът за преподаватели за получаване на AVO-Bell Certificate.
Една от дейностите на АВО-Бел е организирането на семинари за преподаватели от цялата страна посветени на най-новите методики в езиковото обучение и професионалното развитие на учителите.
Като изпитен център на Cambridge ESOL, АВО-Бел оказва постоянна методическа помощ на учители от София и страната в подготовката на кандидатите за сертификатни изпити.
В АВО-Бел твърдо вярваме, че професионалното развитие на учителите, споделянето на добри практики и използването на най-нови методики и технологии са неделима част от съвременното езиково обучение и като езикова институция постоянно работим с българските преподаватели за подобряване на техните умения в тези области.

 

Какво ще представлява общоевропейския сертификат за ниво на владеене на чужди езици? Кога се очаква?

 

Ричард Роснер, Генерален директор на EAQUALS: Езиковите училища, акредитирани от EAQUALS (Европейската асоциация за качествени езикови услуги) след преминаване на обстойна инспекция на системата си на тестване и оценяване, имат правото да издават сертификат за ниво на владеене на чужд език според Общата европейска езикова рамка. Това е един допълнителен гарант за високото качество на предлаганите услуги от съответния езиков център. Тази акредитация означава, че и преподавателският екип е обучен да прилага европейски стандарти както в оценяването на езиковите умения и знания на курсистите, така и в целия процес на обучението по чужд език.
АВО-Бел има такава акредитация и курсистите имат възможност да получат международен сертификат, които гарантира завършено ниво според Общата европейска езикова рамка.  Това безусловно гарантира качественото усвояване на езика пред работодатели и учебни заведения извън рамките на България.

 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top