fbpx
Начало » Езиково обучение » Езиков курс » Гаранция за качествено езиково обучение

Гаранция за качествено езиково обучение

  • Lyubina Panayotova
  • 21 сеп. 2018
  •  Коментарите са изключени за Гаранция за качествено езиково обучение

Разговаряме с Мариана Маркова, директор на езиков център АВО-Бел, на тема качество в областта на езикото обучение

 

Вие сте единствения в страна акредитиран езиков център от експертна международна организация. Как се получава такава акредитация?

 

Клиентите високо оценяват гаранциите за качество на услугата, която ще получат. Най-високата гаранция, която можем да дадем, е акредитацията от авторитетна експертна институция като EAQUALS (Асоциация за оценка и акредитация на качеството на езиковите услуги). На  всеки три години експерти на асоциацията инспектират езиковия център, за да проверят дали се покриват всички регламентирани международни стандарти. Показателите, по които се прави тази оценка са:

– Методика и стандарти на преподаване;

– Академичен мениджмънт – Учебни програми;

– Академичен мениджмънт – Тестове, оценяване и издаване на сертификати;

– Академичен мениджмънт – Гарантиране на качеството;

– Учебни материали и методически и учебни помагала;

– Допълнителни услуги, насочени към курсистите;

– Вътрешна и външна комуникация;

– Достоверност на информацията;

– Административен мениджмънт;

– Квалификация на служителите и програми за развитие;

– Състояние на учебната база;

АВО Езиков и Изпитен Център  премина четвъртата си инспекция от EAQUALS през април 2017 г. и отговори на високите стандарти , които се изискват при акредитация от EAQUALS. Процесът на преподаване, учебните програми, организацията на курсовете, учебните материали, системите за тестване са оценени с най- високото отличие. Констатира се, че институцията полага големи грижи за създаване на благоприятна и фокусирана върху учащите се и  служителите  работна среда.

 

Как следите дали качеството на услугите ви отговаря на нуждите на клиентите?

 

Няколко са насоките, по които работим по този въпрос:

Индивидуална консултация с преподавател-експерт

Преди да стартира своето обучение в езиков център всеки курсист има индивидуално нулево занятие с преподавател-експерт в департамента, в който кандидатства. На база своята експертната оценка преподавателят обсъжда с клиента възможностите и заедно избират най-подходящите за него опции за обучение.

Анализ на нуждите на курсистите в групите

Преподавателите стартират курсовете с анализ на очакванията и нуждите на курсистите в групата и заедно определят целите на курса. На тази база преподавателят адаптира учебната програма. В средата на курса обучаемите попълват въпросник и така преподавателят получава информация, доколко е отговорил на очакванията им. Това му помага да насочи усилията си към изискванията на групата.

Персонален личен консултант

АВО-Бел осигурява професионален личен консултант на всеки курсист в лицето на курсовия координатор. Негова задача е да подбере най-подходящата група, да следи напредъка на курсиста и да му оказва съдействие по всички въпроси свързани с обучението. В края на курса курсовия координатор подготвя въпросник за анализ на удовлетвореността на клиентите от обучението, което завършват.  Всеки курсист получава препоръка как може да продължи обучението си.

Фокус групи за анализ и оценка на нуждите на клиентите

Академичните директори периодично организират фокус групи с различни групи клиенти – курсисти, родители, HR специалисти. Целта е да се събере необходимата обективна информация за мнението, нагласите, очакванията, представите и препоръките относно езиковите курсове, които АВО-Бел предлага.

 

 

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top