fbpx
Начало » България » International Baccalaureate Career-related Programme за първи път в България

International Baccalaureate Career-related Programme за първи път в България

  • bobi
  • 29 юни 2021
  •  Коментарите са изключени за International Baccalaureate Career-related Programme за първи път в България

За първи път в България Британско училище в София предлага учебната програма на International Baccalaureate – Career-related Programme. След успешна инспекция през април училището вече е акредитирано като IB World School за кариерно-ориентираната програма, която предоставя нови възможности пред учениците, които завършват първи гимназиален етап (10-и клас).

Какво представлява International Baccalaureate Career-related Programme?

Международно призната квалификация за ученици в 11 и 12 клас, която е двугодишен курс на обучение. По своему е иновативна, защото е пригодена към нуждите на всеки ученик и е насочена към неговото кариерно развитие. Най-голямото предимство на програмата е, че предлага на учениците гъвкавост – едновременно се обучават академично, но и в професионално направление.

Програмата позволява на учениците да съчетаят академичното обучение със своите неакадемични интереси и умения, като в рамките на програмата са предвидени стажове в различни бизнеси.

Основни елементи на International Baccalaureate Career-related Programme

Учениците трябва да се обучават в минимум два курса от дипломната програма на Международния балакалауреат (International Baccalaureate Diploma Programme), основата на програмата, която се състои от 4 елемента и обучение, свързано с кариерното развитие. Курсовете от дипломната програма покриват академичното обучение, а курсът за кариерно развитие допълнително утвърждава академичната основа и я допълва с практически подход към ученето. Ядрото на IB CP подпомага учениците да развият умения и компетенции.

В края на обучението по курсовете от дипломната програма учениците полагат изпити, които се оценяват от външни оценители на IB. Компонентите от ядрото на IB CP се оценяват от училището.

За кого е предназначена International Baccalaureate Career-related Programme

Програмата е предназначена за ученици, които искат да се насочат към обучение, пряко свързано с кариерното им развитие, като в същото време придобият приложими в практиката умения и познания, критично мислене и академични знания. Сред тези качества са още самоувереност, стремеж към нестихващо през целия живот учене, поемане на риск и подобрени комуникативни умения.

Към момента 214 училища по света в 23 държави предлагат International Baccalaureate Career-related Programme.

Британско училище в София е акредитирано като IB World School, което предлага International Baccalaureate Diploma Programme, през 2016 г. Оттогава досега училището изпраща четири випуска абитуриенти, успешно завършили програмата с резултати, съизмерими и дори по-високи от средните за света. Съвсем логично последва акредитацията за International Baccalaureate Career-related Programme, с която не само се обогатява портфолиото от предлагани програми за обучение, но и училището става пионер за най-новата учебна програма на IB в района на Балканите и Югоизточна Европа.

Повече информация може да бъде получена на сайта на училището:

www.bssofia.bg

Прием: Костадин Петков, тел. 0886 510 510

office@bssofia.bg

Повече информация за училището:

Станислава Първанова, маркетинг и комуникации, тел. 0882 280 180, marketing@bssofia.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top