fbpx
Начало » Бакалавър » 9000 студенти без такса за обучение

9000 студенти без такса за обучение

  • bobi
  • 19 юли 2021
  •  Коментарите са изключени за 9000 студенти без такса за обучение

8916 студенти в 18 вуза ще бъдат освободени от такса за обучение. Те няма да плащат за висшето си образование, ако настоящата или миналата учебна година са приети в една от 18-те защитени специалности или 8-те професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Това става ясно от доклада с мотиви за утвърждаването на списъка с тях.

В него влизат професионалните направления: „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Математика“, „Физически науки“, „Химически науки“, „Химични технологии“, „Енергетика“, „Материали и материалознание“. 18-те специалности, в които първокурсници и второкурсници също няма да плащат такси за обучение, пък са: „Арменистика и кавказология“, „Африканистика“, „Индология“, „Иранистика“, „Класическа филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Унгарска филология“, „Хебраистика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“, „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“, „Топло- и ядрена енергетика“, „Ядрена енергетика“, „Корабостроене и морска техника“, „Хидростроителство“, „Металургия“ и „Технология на дървесината и мебелите“.

Целта е с възможността за безплатно обучение в краткосрочен период да се възобнови интересът на кандидат-студентите към тези специалности и да се подготвят необходимите кадри. Списъкът с приоритетните професионални направления и защитени специалности, по които студентите ще бъдат освобождавани от такси за обучение, е съобразен с недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент, както и с липсата на достатъчно кандидат-студенти за обучение в обявените по държавния план-прием места. Той може да бъде актуализиран при необходимост и промяна в потребностите от определени специалисти.

„Към момента не е идентифицирана необходимост от промяната в списъка, поради което с настоящия проект на акт се предлагат същите професионални направления и специалности, но се регламентира освобождаването от такси за обучение на всички студенти, приемани в тях“, посочва в доклада си служебният министър на образованието проф. Николай Денков.

За да не плащат за висшето си образование и да бъдат компенсирани вузовете, които ще обучават първокурсниците, за първия семестър от бюджета на МОН ще бъдат необходими 1,6 млн. лв. Средствата, необходими за 2022 г., ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните държавни висши училища. По същия начин в бюджета за 2021-ва бе планирана необходимата сума за студентите, които тази година ще бъдат втори курс.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top