fbpx
Начало » Бакалавър » За 8 години са раздадени студентски кредити за 137 млн. лв.

За 8 години са раздадени студентски кредити за 137 млн. лв.

  • bobi
  • 06 февр. 2019
  •  Коментарите са изключени за За 8 години са раздадени студентски кредити за 137 млн. лв.

За период от осем години – от 2010 г. до 31 декември 2018 г., по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) са отпуснати общо 20 449 кредита, в общ размер на 137 млн. лв., съобщава БТА.

Държавата предоставя финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като погасява кредитното задължение или част от него в случаите, предвидени в този закон – при раждане/осиновяване на второ или на следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи държавата погасява задължението на кредитополучателя към банките, а кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката.

За 8-годишния период държавата е опростила задълженията на 31 починали кредитополучатели в общ размер на 153 564 лева, на 153 кредитополучатели, които са родили второ или следващо дете в общ размер на 726 568 лева, и е опростила задълженията на 14 кредитополучатели поради настъпване на трайна неработоспособност в размер на 69 981 лева. Общият размер на опростения дълг е 950 113 лв.

Общият брой на предсрочно изискуемите кредити от 2010 г. до настоящия момент е 1090. Общият размер на задълженията, които са платени от държавата, са за 4,33 млн. лв. В Закона за държавния бюджет на България за 2019 г. са предвидени средства по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за покриване на риска от активиране на държавните гаранции, издадени по ЗКСД, в размер на 2 милиона лева.

Вземанията на държавата срещу кредитополучателите, възникнали в резултат на заплащане на цялото или на част от тяхното задължение към банките, са частни държавни вземания и се установяват и събират от Националната агенция по приходите по реда на Закона за Националната агенция за приходите, информират от МОН.

За 2019 г. държавната гаранция по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) да е в размер на 50 милиона лева, предлага в доклад до Министерския съвет министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Докладът и проектът на решение на МС за издаване на държавна гаранция за 2019 г. по ЗКСД са публикувани за обществено обсъждане. Очаква се през 2019 г. да бъдат сключени 2200 кредита от студенти и докторанти за такси за обучение и за издръжка по ЗКСД,

Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавните гаранции за кредитиране на студентите и докторантите по кредитите, отпускани от банките, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите по ЗКСД. Размерът на държавната гаранция за всяка банка се определя в подписаното споразумение между министъра на образованието и науката, и банката, уточнява БТА.

Одобреният от Министерския съвет максимален размер на новите държавни гаранции, които могат да се издават през 2019 г. по ЗКСД е включен в чл. 71, т. 2 от Закона за държавния бюджет на България за 2019 г. Съгласно предвидената разпоредба в закона – в рамките на текущата бюджетна година, Министерският съвет може да издава гаранции от името и за сметка на държавата по ЗКСД в общ размер до 50 милиона лева.

Източник: https://www.investor.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top