fbpx
Начало » България » 76 млн. лв. са осигурени за програми за развитие на образованието

76 млн. лв. са осигурени за програми за развитие на образованието

  • bobi
  • 14 юни 2019
  •  Коментарите са изключени за 76 млн. лв. са осигурени за програми за развитие на образованието

Общо 76 милиона лева са осигурени от държавния бюджет за изпълнение на 17-те национални програми за развитие на образованието през 2019 г., които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при изслушването му от депутатите в Народното събрание за средствата и дейностите по националните програми в образованието за тази година, цитиран от БТА.

Четири от програмите са изцяло нови – „Заедно в грижата за ученика“, „Мотивирани учители“, „ИТ бизнесът преподава“ и „Иновации в действие“. В други програми модулите са разширени и насочени към финансиране и на нови дейности, а по нова програма ще се подпомагат общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация.

През миналата година 80 милиона лева бяха изразходвани за националните програми в образованието, припомни Вълчев. Той отбеляза, че вероятно и през тази година средствата за програмите ще бъдат допълнени. С националните програми преди години бяха „пилотирани“ много от политиките и дейностите в образованието, сред тях са диференцираното заплащане, кариерното развитие, предоставянето на закуски на учениците, финансирането на неделните училища. Тези дейности вече не се финансират от националните програми, а са преминали на бюджетно финансиране.

Eдна от новите програми за 2019 г. е „Иновации в действие“ и се очаква близо 580 училища и над 4000 ученици да се включат в нея, информира Вълчев. Той обясни, че програмата цели всяко училище да припознае политиката за насърчаване на иновациите и на креативните учители. Програмата „Мотивирани учители“ е с бюджет 1,7 милиона лева и е насочена към обезпечаване на образованието с педагогически специалисти. Три са модулите на програмата, като единият е за създаването на своебразен корпус от учители, които са най-добре подготвени и подбрани за работа в най-трудните училища. Вторият модул е за придобиване на педагогическа квалификация от специалисти с висше образование, които нямат такава квалификация. Третият модул е за получаване на педагогическа квалификация от хора, които имат вече такава квалификация, информира образователният министър.

Той каза, че по новата програма „ИТ бизнесът преподава“ специалисти по информационни технологии ще влязат да преподават в училищата, а учители ще се обучават в ИТ компаниите. Националната програма за квалификация не е нова, но през тази година в нея се залага повече на уменията за креативност, иновативност и лидерство в училищата, както и на дигиталните технологии, обясни Вълчев. Той информира, че по програмата „Заедно в грижата за ученика“ ще се осигурява плавен преход между детската градина и първи клас, и между началния и прогимназиалния етап на образованието.

Нова е и националната програма за десегреция, която е с бюджет 1 милион лева и ще подпомогне общинските политики за десегрегация в образованието, каза Вълчев. Той съобщи, че е увеличен бюджетът на националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, като ще се финансира и ново състезание по финансова математика.

По две от програмите ще се осигури подкрепа за разработване и адаптиране на учебни помагала за обучение по професии. Разширява се обхватът и на програмата за съвременна образователна среда и по нея се финансира експерименталната работа по природни науки и по профилирана подготовка. Учениците ще могат да посещават по национална програма всички културни институции – музеи, галерии, театри, ще се допълни и споразумението между МОН и Министерството на културата за включването и на библиотеките, информира Вълчев.

Той съобщи, че са заложени 1,6 милиона лева за купуване на специализирани уреди и дидактически средства за децата от центровете за специална образователна подкрепа, които са 42 в страната. От тях държавните центрове са 34, а 8 – са общинските.

По програмата „Заедно за всяко дете“ са предвидени средства по проекти за обмяна на добри практики при работата с родители по Механизма за обхват на деца и ученици в образованието, каза министър Вълчев. Той информира, че с най-голям бюджет е програмата „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в образованието“ и по нея се финансират обезщетенията при пенсиониране на учителите. През миналата година за тази цел бяха платени 49 милиона лева, съобщи министърът. Той каза, че за първи път през тази година ще бъдат финансирани всички училища, които желаят да купят електронни дневници. Вече има изградени wi-fi мрежи във всички училища, но само в малка част от училищата тези мрежи не отговарят на изискванията, които бяха заложени. Но те ще бъдат дофинансирани, уточни Вълчев.

Източник: https://www.investor.bg/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top