fbpx
Начало » България » 6,5 МЛН. ЛЕВА ЗА РЕМОНТ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

6,5 МЛН. ЛЕВА ЗА РЕМОНТ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Кабинетът одобри 6 545 309 лева по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.

Средствата ще бъдат разпределени между 25 общини и Професионалната техническа гимназия във Варна за изпълнението на общо 30 одобрени за финансиране проектни предложения. Целта на инвестицията е да се намали недостигът на места в детските ясли и градини и да се осигури здравословна среда за отглеждане и обучение на деца и ученици. Освен това ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4 години и за организиране на едносменен режим в училищата.

Финансиране от общо 6 345 140 лева ще получат общините Гоце Делчев, Гърмен, Петрич, Айтос, Бургас, Сунгурларе, Бяла, Провадия, Велико Търново, Елена, Козлодуй, Габрово, Перник, Радомир, Червен бряг, Марица, Кайнарджа, Ботевград, Елин Пелин, Самоков, Опан, Стара Загора, Димитровград, Хасково, Ямбол.

С 200 169 лева ще продължи обновяването на Професионалната техническа гимназия във Варна.

С друго свое решение кабинетът удължи с две години срока за изпълнение на Програмата. По нея са одобрени 136 проекта на обща стойност от близо 210 млн. лева. Според постъпила информация от Националното сдружение на общините в Република България не е възможно дейностите по разплащането и реализирането им да бъдат изпълнени до края на тази година. Причината са технологичните и законови срокове за изготвяне и съгласуване на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж, избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки и стартиране на реалното строителство. Към момента се изпълняват 95 от проектите, а останалите 41 още не са стартирали поради дейности по узаконяване или прехвърляне на терени, проблеми с обществени поръчки и др.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top