fbpx
Начало » България » 63% от ромчетата са се включили в онлайн обучението в първите 3 дни

63% от ромчетата са се включили в онлайн обучението в първите 3 дни

  • bobi
  • 26 мар. 2020
  •  Коментарите са изключени за 63% от ромчетата са се включили в онлайн обучението в първите 3 дни

Във връзка с провеждането на дистанционното обучение, център „Амалипе“ направи проучване, в което се включиха близо 200 училища, основно от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“. В изследването се наблюдава, че 63% от учениците от ромски произход са използвали онлайн уроци още през първите дни от въвеждането на дистанционно обучение.

Само 7.6% са отговорили, че в тези уроци включват между 76% и 100% от учениците. В 37% от училищата не се използват под никаква форма онлайн уроци и се разчита на останалите форми.

Над 36% от включените в проучването училища са успели да обхванат между 75% и 100% от своите ученици в различни форми на дистанционно обучение още през първите 3 дни. Почти 40% от училищата включили между 50 и 75% от учениците. С оглед на това, че проучването е проведено на третия ден след въвеждането на дистанционно обучение тези проценти могат да бъдат определени като обещаващо високи.

Снимка 472897

Източник: Център Амалипе

Резултат от това изследване показва, че все още е твърде рано да се говори за възможността да бъде въведено изцяло онлайн обучение.

В проучването е установено и каква е ролята на медиатора в онлайн обучението. Резултатите показват, че въпреки обявената пандемия 55% от случаите или в 109 училища медиаторите разнасят разпечатани материали по домовете на учениците.

33% от училищата са посочили, че техният медиатор прави информационна кампания за превенция от заразата, а други 65%, че медиаторът дава консултации по предварително поставени задачи. В една четвърт от училищата медиаторите събират информация за семейства, завърнали се от чужбина и така нататък.

Снимка 472899

Източник: Център Амалипе

По време на пандемията нуждата от предпазване е първостепенна. В тази връзка в проучването бе засегнато и това до каква степен са били снабдени медиаторите с необходимите предпазни средства и дезинфектанти. Проучването показва, че голямата част от училищата не са били подготвени да отговорят на тези нужди и едва около половината отговорили успели да снабдят медиаторите с необходимите предпазни средства и дезинфектанти.

Дори и те обаче споделиха, че ако тази ситуация продължи по-дълго време, и те не биха могли да издържат финансово. На много от останалите места медиаторите сами са подсигурявали предпазни средства или такива изобщо са липсвали. Местните кризисни щабове също не припознават в началото тези хора, които са свършили невероятна работа в първите, най-тежки дни от извънредното положение и въвеждането на дистанционно обучение.

Снимка 472900

Източник: Център Амалипе

В изследването се показва какви са основните пречки пред онлайн обучението. Според отговорите на реципиентите едва в 22.34% от училищата над 90% от учениците разполагат с подходящи устройства. В 11.68% от училищата над 75% от учениците нямат устройства, чрез които да участват в онлайн обучение. В две трети от училищата, учениците без устройства, които позволяват ефективно участие, са между 10% и 75%.

От неправителствената организация напомнят, че МОН следва да преосмисли предварително изразеното становище, че почти всички български ученици разполагат с подходящи таблети, компютри.

Снимка 472905

Източник: Център Амалипе

В таблицата се вижда, че близо 20% от училищата са посочили, че въпреки наличието на интернет в махалите, повечето ученици не могат да си позволят заплащането на подходящ тарифен план. По-сериозен е проблемът с невъзможността на част от семействата да си позволят подходящ план, с който да могат ефективно да използват онлайн обучение.

Снимка 472902

Източник: Център Амалипе

В изследването е включена и подготовката на преподаватели. Изследването показва, че над две трети или 68% от директорите, попълнили анкетата, посочват, че използват образователния медиатор за въвеждането на дистанционно обучение още от първите дни на този процес. Едва в 16% от училищата медиаторът не е използван за този процес, а в други 16% няма назначен медиатор.

Център „Амалипе“ се интересува и какви методи ще използва онлайн обучението. Изследването показва, че 19% използват времето само за затвърждаване на стари знания и упражнения върху тях, други 30% правят същото, но вече се замислят за включването на уроци за нови знания. 22% от училищата са посочили, че провеждат уроци за нови знания с всички ученици, а почти 29% – че правят това с част от учениците.

Перспективата дистанционното обучение да продължи дълго време притиска и все по-голям брой учители се насочват и към преподаването на нови знания.

Снимка 472903

Източник: Център Амалипе

Според данните на център „Амалипе“ половина от изследваните ученици, основно от мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“, са от уязвими групи – между 80% и 100%, в почти 19% делът на учениците от уязвими семейства е между 60% и 80%. Близо 9% от училищата нямат концентрация на уязвими групи, тоест те са под 20% от учениците.

Снимка 472904

Източник: Център Амалипе

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top