fbpx
Начало » България » 5 лесни и полезни метода за учене

5 лесни и полезни метода за учене

  • bobi
  • 09 мар. 2021
  •  Коментарите са изключени за 5 лесни и полезни метода за учене

Покрай онлайн образованието много деца напълно промениха учебните си навици. Това се дължи най-вече на новите изисквания към ученици и студенти във виртуална среда – както на поведение, така и на оценяване. С връщането към присъствено обучение обаче много хора ще срещнат трудности с приспособяването към старите норми. Затова и в този материал ви споделяме петте най-лесни и ефективни метода за учене. Всички от тях са доказано полезни особено при подготовката за присъствени изпити.

  1. Водете си бележки по уроците в учебника.

Понякога четенето на уроците не означава запомняне на информацията в тях. Затова воденето на бележки е най-добрият начин да придобиете нови знания. Единствено трябва да внимавате да не преписвате дословно – така в даден момент започвате да извършвате действието автоматично. А когато не обръщате внимание на думите под химикалката си, те и не остават в дългосрочната ви памет.

Можете да избегнете този сценарий, като филтрирате важната от не толкова съществената информация при четенето. Изваждайте ключовите идеи и се опитвайте да обобщавате детайлите към тях с няколко думи. Накрая проверявайте дали подчертаните изречения имат смисъл сами по себе си без допълнителни уточнения. И след като изпълните всички тези стъпки, перифразирайте формулировките от учебника при воденето на бележките. Може да звучи като много работа, но за сметка на това гарантира, че учите активно, а не пасивно.

  1. Организирайте наново плановете и бележките си.

Този съвет е особено полезен за студенти, които рядко разполагат със систематизирани планове от преподавателите си и трябва да учат от записките си. Когато се намира в лекция, човек не обръща внимание на логическите преходи от една тема на друга, а се старае да запише всичко. Затова и като се подготвя за изпити след време, бележките му могат да се окажат доста безполезни в първоначалния си вид.

Тук от помощ би била организацията наново. Внимателното прочитане на всички записки, идентифицирането на основните теми и техните подточки и преформулирането им в структурирани планове. Този метод включва не само аналитично мислене, но и преписване, затова и осигурява неколкократното възприемане на информацията.

  1. Поправяйте старите си грешки.

По време на срока/семестъра повечето учители дават примерни тестове или теми за съчинения, за да си създадат представа как един клас/випуск би се представил на даден изпит. Непременно пазете всичките си такива материали особено ако са били проверявани от преподавателя ви (а не съвместно по време на занятието). Така преди всяко оценяване бихте могли да преговаряте от тях.

Съсредоточете се върху поправянето на грешките, които сте допуснали при първото си изпълнение на заданието. Ако учителят ви е предоставил тестове, установете не само неправилните отговори, но и мисловните процеси, които са довели до тях. Ако ви оценяват на базата на съчинения, анализирайте не само езиковите си грешки, но и тезите и аргументите си. Много често новата информация, която сте усвоили след полагането на пробния изпит, ще ви помогне да забележите къде твърденията ви са били непълни или слаби.

  1. Използвайте метода на т. нар. „Spaced repetition“.

Ако информацията не се опреснява на даден период от време след научаването, тя постепенно се забравя. Решението? Метод, наречен „spaced repetition“ (преведено от английски – „повтаряне през интервал“). Той включва много преговори на материала, но ключовото в него е те да не се извършват всеки ден. Така се учи не само по-целенасочено, но и се упражнява добрата памет.

На графиката можете да видите как се променя процентът на запомнената информация спрямо дните след научаването ѝ и колко пъти е била преговорена. Тенденцията е ясна – всеки път, когато учите материала повторно, времето за забравянето му се увеличава с ден. Затова и не е нужно да преговаряте уроците си ежедневно, което пък от своя страна прави ученето една идея по-приятно. Единственият недостатък на този метод е планирането, което включва. Не става да го приложите в деня преди изпита като всички останали съвети в тази статия. Трябва да го използвате най-късно (!) седмица преди оценяването си, за да гарантирате, че ще имате поне три повторения на информацията.

  1. Учете с приятели.

Повечето хора странят от този метод на учене, понеже се притесняват да не се разсейват взаимно с приятелите си. Ако всички замесени са отговорни обаче, това може да се окаже много полезен начин за запомняне на възможно най-много информация. Всеки човек намира различни части от съдържанието за интригуващи. Затова често може да се случи приятелите ви да помнят детайли, които вие сте игнорирали при самостоятелната си подготовка. Съвместното учене помага на всички да запълнят дупките в знанията си, докато дискутират и анализират информацията заедно.

Освен това на такива учебни събирания най-вероятно ще се наложи на всеки участник да обясни поне по една концепция, която разбира по-добре от останалите. Това превъплъщение в ролята на учителя всъщност помага много за откриването на затрудняващите елементи от учебното съдържание. Също така е полезно за установяването на терминологията, която човек не е запомнил.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top