fbpx
Начало » България » 4-годишните на задължителна предучилищна подготовка

4-годишните на задължителна предучилищна подготовка

  • bobi
  • 18 юни 2020
  •  Коментарите са изключени за 4-годишните на задължителна предучилищна подготовка

Правителството одобри предложените от просветното министерство промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които ще направят предучилищното образование задължително за 4-годишните. Предстои законопроектът да бъде разгледан и гласуван от Народното събрание.

Обхващането в детска градина на четиригодишните е изключително важно за езиковото, емоционалното и социалното им развитие, се посочва в мотивите на правителственото решение.

В същото време се дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда.

В момента на задължителен обхват от образователната система подлежат децата на 5 и 6 години, като по данни на МОН 91-92% от 5-годишните са посещавали предучилищна. Преди дни, при представянето на законопроекта, от министерството съобщиха, че Столичната община няма готовност да приеме всички 4-годишни в детските градини и затова задължението за София ще го отложи с година.

В държавния бюджет са предвидени 10 милиона лева за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните и за подпомагане заплащането на такси от родителите, които са в неблагоприятно социално положение. Целта е така да се стимулират родителите с нисък социален статус или трайно безработни да изпращат децата си на предучилищна.

Съществена промяна е въвеждането на трайна законова уредба за обучението от разстояние в електронна среда.

Обучението от разстояние в електронна среда може да се прилага и за ученици, които по здравословни или други уважителни причини не могат да посещават училище за не повече от 30 учебни дни, а също и като елемент на иновация в организацията в иновативни училища при съответните ограничения – не повече от 20 % от часовете в определени раздели на учебния план.

Целта на предложението е да се преодолее пропускането на учебен материал, когато поради форсмажорни обстоятелства присъственият учебен процес в училище е преустановен, както и да не се спира предоставянето на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top