fbpx
Начало » България » 257 млн. лв. от Програма „Образование“ ще бъдат инвестирани в приобщаване на децата към образованието

257 млн. лв. от Програма „Образование“ ще бъдат инвестирани в приобщаване на децата към образованието

  • Даниела Стоянова
  • 23 апр. 2024
  •  Коментарите са изключени за 257 млн. лв. от Програма „Образование“ ще бъдат инвестирани в приобщаване на децата към образованието

Над 133 хиляди деца и ученици ще бъдат подкрепени по образователни проекти, които Министерството на образованието и науката изпълнява по Програма „Образование“. Още в детската градина децата от уязвими групи и техните родители ще бъдат включени в дейности за трайно приобщаване към предучилищното и училищното образование, за да се намали делът на преждевременно напусналите детска градина и училище.

Проектите „Силен старт“, насочени към детските градини и „Успех за теб“, подкрепящи учениците, са финансирани от Европейския съюз. Те бяха представени на мащабен форум във Враца.

Инвестиция от над 257 млн. лв. европейски средства ще подкрепи деца и ученици, като ще мотивира и педагогическите специалисти за допълнителна работа с тях.

„Проектът „Успех да теб“, който стартира преди 14 месеца за училищата и проектът „Силен старт“ за детските градини, който започва сега, надграждат проекти, модели, инструменти и програми, включително добри практики, по няколко големи проекта, които вече приключиха. Това означава, че работим системно и устойчиво за успеха на всяко дете, започвайки още от яслените групи в детските градини и минавайки през цялата училищна система“, каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева.

В проектите на Министерството на образованието и науката през годините са обхванати близо 200 хиляди ученици за допълнителни обучения, а над 10 хиляди специалисти са обучени за ранно диагностициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система. В допълнително обучение по Български език са включени близо 50 хиляди деца, като за преодоляване на икономическите бариери е била осигурена и такса за посещаване на целодневна детска градина.

В проект „Успех за теб“ са обхванати близо 1500 държавни, частни и общински училища, подчерта зам.-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова.

„От тях 1431 училища изпълняват дейности, насочени към обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на ученици от уязвими групи. 188 училища изпълняват дейности, насочени към ученици с изявени дарби. 143 училища участват за двете целеви групи“, посочи тя.

Ангажирани са медиатори, логопеди, психолози, социални работници, ресурсни и помощник-учители. С новия проект „Силен старт“ ще се надгради подкрепата на децата в детските градини.

„Над 75 хиляди родители и деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа в следващите 5 години. Тази мащабна подкрепа ще даде отпечатък върху качеството на българското образование“, категорична е Лазарова.

В проекта ще бъде включена и Детска градина „Българче“ от Враца, която вече има добри резултати от предходните реализиране проекти на Министерството на образованието. „Хората, които работят с децата, не сме си освободили – работят и чакат стартирането на следващия проект. Децата имат нужда“, смята директорът на градината Калина Дуранкиева.

Най-добрите инвестиции са тези в образованието, подчерта изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“.

„Финансирането по Програма „Образование“ се допълва и чрез инвестициите чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. „, уточни проф. Георги Вайсилов.

Проектът „Успех за теб“ ще продължи до края на 2027 г.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top