fbpx
Начало » България » 12 училища с пилотен проект, учат деца как да не станат жертва на трафик

12 училища с пилотен проект, учат деца как да не станат жертва на трафик

  • bobi
  • 03 юли 2019
  •  Коментарите са изключени за 12 училища с пилотен проект, учат деца как да не станат жертва на трафик

България все още е една от страните източник на значителен брой жертви на трафик на хора в рамките на Европейския съюз. Според статистически данни от 2016 г. около 15% от идентифицираните жертви на трафик в България са деца. Те са сред най-честите жертви на насилие и експлоатация, защото не са способни да се защитят или са лишени от пълноценна родителска грижа и подкрепа. Най-честите причини за попадането им в схеми на трафик на хора и сексуална експлоатация са бедността, конфликтите и липсата на стабилна семейна среда, които ги лишават от дом и образование и ограничават тяхното нормално развитие.

В същото време образователната система у нас не разполага със специален модул, посветен на тази тема, разработен на език, разбираем за децата. Децата в риск разполагат с много малко възможности и начини да получат познания, които биха им помогнали да разпознаят признаците на трафикиране. Най-уязвими са именно малчуганите, настанени в алтернативна грижа, деца, които са преживели физическо или психическо насилие, децата, идващи от семейства в риск.

По тази причини SOS Детски селища България в партньорство с колегите си от SOS Детски селища Швеция и с финансиране от Фондация Radiohjälpen, Швеция са разработили проект „Светулка”. Чрез него стартират кампания за информиране на уязвимите деца в училище и обучение на професионалисти, които работят с деца в риск. Тя ще обхване пилотно 12 избрани училища, в които преобладават малчугани от рискови групи – от различни форми на алтернативна грижа,  деца от ромски произход и от бежански семейства. Обучението ще става с филми, анимация, ролеви игри, дискусия и упражнения.

Целта е да се помогне на учениците да разберат какво точно представлява трафикът на хора, как да разпознават сами рисковите ситуации и хора и да знаят как могат сами да се предпазят. Също така те ще получат практически познания относно това как и къде могат да намерят подкрепа – структури, институции, горещи телефонни линии. Предвижда се материалът да се преподава в продължение на 4 седмици в час на класния в 4 паралелки (от 4 до 7 клас).

Обученията на възрастните пък ще обхващат приемни родители, социални работници и психолози, които работят в Центрове за обществена подкрепа, възпитатели и екипи от Центрове за настаняване от семеен тип. Обученията ще се проведат във всички 28 областни града в България до края на юли. Те включват теми като идентифициране на признаци за трафик, включително техники за подлъгване на деца; информираност за различните рискови фактори и профили; начин на реакция при наличие на възможни рискови ситуации; провеждане на разговори с деца на различна възраст и тяхното консултиране по въпроси, свързани с трафика на хора; повишаване на информираността на децата по тези въпроси.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top