fbpx
Начало » Бакалавър » 11.3% от безработните за второто тримесечие са висшисти

11.3% от безработните за второто тримесечие са висшисти

  • bobi
  • 17 авг. 2021
  •  Коментарите са изключени за 11.3% от безработните за второто тримесечие са висшисти

182.9 хил. души са безработни през второто тримесечие на 2021 г., от които 98.3 хил. (53.7%) са мъже и 84.6 хил. (46.3%) – жени. Коефициентът на безработица е 5.6% и е еднакъв за мъжете и жените, по данни на НСИ.

От всички безработни лица 11.3% са с висше образование, 49.4% – със средно, и 39.2% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.0% за висше образование, 5.0% за средно образование и 18.4% за основно и по-ниско образование.

Броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година и на продължително безработните лица (безработни от една или повече години) е почти еднакъв – съответно 91.1 и 91.8 хиляди (49.8 и 50.2%).

Коефициентът на продължителна безработица е 2.8%, като стойността му е една и съща за мъжете и жените.

От общия брой на безработните лица 153.5 хил., или 83.9%, са имали предишна работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа и други причини, а 29.4 хил., или 16.1%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 636.5 хил., от които 1 072.8 хил. (40.7%) са мъже и 1 563.7 хил. (59.3%) – жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 232.9 хил., или 28.1% от населението в същата възрастова група.

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 062.2 хил., от които  1 643.5 хил. мъже и 1 418.7 хил. жени. Коефициентът на заетост е 52.1%, съответно 58.4% при мъжете и 46.3% при жените.

В сектора на услугите работят 1 925.3 хил., или 62.9% от заетите лица, в индустрията – 946.5 хил. (30.9%), и в селското, горското и рибното стопанство – 190.4 хил. (6.2%).

От всички заети лица 3.6% (109.4 хил.) са работодатели, 6.6% (202.5 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 89.2% (2 731.3 хил.) – наети лица, и 0.6% (19.0 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 069.2 хил. (75.8%) работят в частния сектор, а 662.2 хил. (24.2%) – в обществения.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 974.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.8% (71.7% за мъжете и 63.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 35.1% (39.8% за мъжете и 30.2% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72.7%, съответно 77.0% за мъжете и 68.4% за жените.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 598.1 хил., или 64.6% от населението в същата възрастова група (69.8% от мъжете и 59.7% от жените).

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top