fbpx
Начало » България » 10 часа допълнителни уроци минимум на месец за отсъстващи ученици

10 часа допълнителни уроци минимум на месец за отсъстващи ученици

Допълнително обучение по учебни предмети ще има за ученици, които са отсъствали от училище повече от 10 учебни дни, или за компенсиране за ученици, които се обучават несинхронно от разстояние в електронна среда. Това предвижда прието от правителството изменение и допълнение на Наредбата за приобщаващото образование.

Според промените допълнителното обучение може да се осъществява синхронно от разстояние в електронна среда най-малко 10 учебни часа месечно. Възможността да се осигурява такова обучение е част от насоките за работа в условията на COVID-19 в училищата, които МОН изработи за новата учебна година.

В правителственото решение е записано, че такива уроци ще може да осъществяват и центровете за специална образователна подкрепа. Те включват индивидуална и групова терапевтична работа, педагогическа подкрепа и консултиране, както и занимания по интереси.

В центровете ще се извършва обучение на ученици, записани в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение със средствата на информационните и комуникационните технологии. В тях ще може да се осъществява и педагогическо взаимодействие с деца в подготвителните групи, когато поради извънредни обстоятелства присъствието е преустановено.

източник: trud.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top