fbpx
Начало » България » Централизиран и електронен ще е приемът на първокласници в София за учебната 2021/2022 година

Централизиран и електронен ще е приемът на първокласници в София за учебната 2021/2022 година

  • bobi
  • 31 мар. 2021
  •  Коментарите са изключени за Централизиран и електронен ще е приемът на първокласници в София за учебната 2021/2022 година

В изпълнение на решение 133 от 18 март 2021 г. на Столичния общински съвет за приемането на нова Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столичната община /СО/, кметът на СО е утвърдил график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година. Това съобщават от Регионалното управление на образованието /РУО/ в София-град на директорите на столичните училища.

На сайта на Столичната община в рубриката „Образование“, в раздела „Съобщения“, са публикувани Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столичната община и графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас за столичните училища за учебната 2021/2022 година.

С тази система се определят редът и условията за централизирано електронно класиране на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столичната община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.

Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столичната община включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредба 10 от 1 септември 2016 г. на министъра на образованието и науката за организацията на дейностите в училищното образование училищният план-приемът за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

Броят на учениците в първи клас трябва да е в съответствие с норматива, определен в чл. 61 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top