Начало » България » Учителите трябва да имат изпит по новите технологии в края на следването си

Учителите трябва да имат изпит по новите технологии в края на следването си

  • bobi
  • 07 Ное. 2018
  •  Коментарите са изключени за Учителите трябва да имат изпит по новите технологии в края на следването си

Майсторлък е да комбинираш дигиталните методи на преподаване с традиционните, казва директорът на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна

„Образование 4.0” е съвместна кампания на Vivacom и в. “24 часа” за дигитализация на българското образование. Инициативата стъпва на разбирането, че българските ученици са много активни в интернет, което вместо пречка е възможност за подобряване на учебния процес. Техните навици за онлайн комуникация могат да бъдат използвани като база за постепенно пренасочване на учебния процес в новата дигитална среда. Името на кампанията е заимствано от “Четвъртата индустриална революция”, която вече се случва.

“Образование 4.0” се осъществява в партньорство с Министерството на образованието и науката, Столична община и Дигиталната национална коалиция. Днес наш събеседник е Павлин Петков, директор на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна, който взе участие в кръглата маса “Учители за дигитално образование” в рамките на “Образование 4.0”.

– Г-н Петков, като директор на математическа гимназия какви са впечатленията ви, как се промениха съвременните деца, потапяйки се в една дигитализирана среда?

– През последните години наистина имаме промяна в средата, макар че по този въпрос поне при нас се говори от повече от 10 г. Промените при самите ученици най-отчетливо се виждат от усилията на учителите да съчетават конвенционалните методи на преподаване и педагогически практики със съвременните дигитални. Най-типичен пример в това отношение е работата по различните учебни предмети чрез проектно базирано обучение. Изпълнението на един проект изисква точно такива умения у учениците. При малките ученици чрез електронно четимите учебници тепърва очакваме напредък. Всъщност електронно четим учебник е доста ниско ниво на цифровизация

По-интересно е да се появят – а те вече се появяват – разработки на уроци, които са интерактивни. Наблюдава се и тенденция за повишаване на интереса на учениците към роботиката.

– Колко се повиши успехът на учениците с помощта на новите технологии?

– При учениците от нашия вид училища от години успехът от националните външни оценявания и националните състезания е в челните места в страната. При този тип ученици не си поставяме за цел повишаване на успеха, нито го очакваме. Накъде да се повишава, като сме първи. Прилагането на информационните технологии при реализирането на уроците трябва да бъде изключително майсторско, защото има места, където съществува опасност от отслабване на интереса при ученици с по-големи възможности. Ще дам пример. Ако учите учениците на стереометрия и очаквате да си представят някакво тяло и някакви елементи, в този случай направо е вредно да им покажете нещата наготово с някаква технология. По-интересното е те да открият някакви закономерности сами. Технологиите са подходящи за развиване на изследователски умения – учениците да извършат проверка дали едно твърдение или предположение е вярно, да успеят да докажат дадено твърдение аналитично. Прилагането на технологии на всяка цена е вредно.

– А какъв трябва да е балансът между видеоуроците и класическите?

– По всеки предмет за всяка компетентност има строго определен оптимум между различните методи, които могат да се прилагат. Има цели раздели от определени науки, където е изключително благоприятно прилагането им. Например по история и география е полезно почти всеки час някаква технология да работи. Когато имаме експериментална работа по природни науки, по математика, по технологии или информатика, много голям педагогически майсторлък трябва, за да се подбере оптималният набор от средства, за да се постигне дадена образователна цел. Даже давам шеговито един пример. Ако искате да обучавате някого по-добре да играе шах и тръгнете да показвате полетата и правилата на движение на фигурите с някакви етюди, а ученикът е достигнал до ниво да играе шах с гръб към 10 маси, това би било нецелесъобразно и вредно. Ако целта е да се грабне интересът, се подхожда по един начин. Ако гониш цели, които са свързани с представяне на състезания от по-висок ранг, похватът би бил друг.

– Подготвени ли са учителите да преподават модерно, след като повечето са на над 50 години?

– Много трудно се решава този въпрос. Искам да отбележа нещо, което в общото говорене за цифровизация поизоставяме. Говорим как директорите трябва да квалифицират и преквалифицират учителите. Изоставяме въпроса за висшите училища, които подготвят учители. Вкарани ли са такива елементи в методиката, че учителят да дойде в училище готов, а не, като дойде в училище, да е чувал евентуално за технологии от времето, когато е бил в средното училище. При завършване на висше образование и вземане на диплома трябва да има изпит за използване на технологии по съответния предмет. Вузовете не го правят и от години наред е така. Реализацията на новопостъпващи учители е по-скоро функция на това колко е било качествено средното им образование.

– Какви умения ще развива при третокласниците предметът компютърно моделиране?

– Компютърното моделиране в началния етап е изключително полезно. При учениците още от тази възраст се формират умения и разбиране на работа с алгоритми, постигане на някаква цел при практическа задача по оптимален начин с ограничен брой стъпки. Всяка възрастова ивица за дадена компетентност е важна. Не е добра идеята да започнеш например да учиш чужд език на 14 години под формата на “инжекция” в 8-и клас интензивно. Този опит не е положителен. Ако беше положителен, щяха да го вземат от другите страни, а никой не го взема. Език, както и математика се учат още в детската градина успоредно с майчиния език.

– Как е вашата гимназия по отношение на дигитализацията?

– Ние сме иновативно училище. Дигитализацията при нас е само инструмент в иновациите. Всичко, за което става дума, първо се въвежда в такива училища като нашето. Имаме електронен дневник отдавна. Всички учители и ученици имат служебни профили. Създали сме ефективна организация на общуване между училищните общности и в информационния обмен минимизираме хартията. Работим за осигуряване на по-добри условия за ползване на образователни платформи и електронно учебно съдържание. Имаме свободен достъп до всички ресурси на гугъл за образование. На водещо място в страната сме по отношение на участие на ученици в олимпиади и състезания. Това се вижда и с наградата на Дигиталната национална коалиция за дигитално училище на 2018 г. Изключително доволен съм от резултатите на учениците. Те са в челните редици не само по математика и информатика, а и по философия, математическа лингвистика, география, астрономия. Това е така заради солидната им подготовка, която не се ограничава само до профилиращите предмети. Успехите са признание за високия професионализъм на колегите и резултат от съвместните усилия на целия екип на гимназията.

CV 

– Завършил е Математическата гимназия в Добрич

– Завършил е математика в Софийския университет през 1978 г.

– След завършването си работи като базов учител във Варненската езикова гимназия

– Няколко години е експерт по математика в регионалния инспекторат във Варна

– Директор на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна, от 1991 г.

Източник: www.24chasa.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top