fbpx
Начало » Бакалавър » Университетската диплома помага за ръста на заплатата

Университетската диплома помага за ръста на заплатата

  • bobi
  • 15 юни 2018
  •  Коментарите са изключени за Университетската диплома помага за ръста на заплатата

Университетското образование се отплаща, според анализ на международния портал Paylab.com. Анализът показва, че образователното равнище е ключов фактор, който влияе върху заплатата и нейния ръст по време на целия живот.

Служителите с висше образование печелят с до 50% повече от средната месечна заплата на тези със средно образование. Заплащането нараства с увеличаване на възрастта на служителите, информира JobTiger. Ако вземем предвид доходите през целия живот, разликата между възнаграждението на завършилите висше и завършилите средно образование никога не намалява.

Образователното равнище влияе значително върху жизнения стандарт. Сред изследваните държави най-голяма добавена стойност има университетската диплома в Унгария, където служителите с висше образование печелят средно месечно с до 69% повече от тези със средно.

От друга страна, най-ниските възнаграждения, свързани с образованието, са в България и Словакия, където завършилите висше образование получават с малко над една трета повече от хората без висше образование. Данните за България са събрани чрез портала Zaplatomer.bg.

Разликите в заплатите на служителите с различно образователно равнище се виждат от самото началото на кариерата. Във възрастовата група 17-24 години служител с висше образование в изследваните страни печели средно с 34% повече от този със средно образование.

Разликата в заплащането се увеличава с възрастта, тъй като заплатите на завършилите висше образование нарастват по-динамично. Във възрастовата група 35-44 години тази разлика е значителна – в изследваните държави висшистите имат силен старт в сравнение със завършващите средно образование – с до 73% и до 83% във възрастовата група 45-54 години.

Заплатата, която получават служителите с университетска диплома, през цялата им кариера не може да бъде сравнявана с общия доход на служителите със средно образование.

Разликата в заплащането в зависимост от полученото образование е налице във всяка възрастова група и най-вече от 45 до 54 години. В някои страни служителите, завършили висше образование, на тази възраст печелят средно два пъти повече от служителите със средно образование.

Висшистите могат да очакват по-значителни увеличения на заплатите до 45-годишна възраст. При завършилите средно образование периодът с най-голям шанс за по-добро заплащане е по-кратък – само до 35-годишна възраст.

Следователно възрастовата граница за увеличаване на заплатата е по-висока при завършилите висше образование в сравнение с тези със средно.

На практика това означава, че докато при служителите със средно образование растежът на заплатите се забавя до 35-годишна възраст, заплатите на завършилите висше образование не само продължават да растат, но са и много по-високи.

Тенденцията на вариации в растежа на възнаграждението в зависимост от образователното равнище е забелязана от Paylab.com във всички наблюдавани държави, където компанията управлява локални платформи за сравнение на заплатите.

Paylab.com е основан през септември 2015 г. и управлява 16 локални портала за сравнение на заплати, като използва идентична методология за събиране на данни предимно в Централна, Южна и Северна Европа.

Източник: www.investor.bg

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top