fbpx
Начало » България » Топ 10 полезни умения на съвременния учител

Топ 10 полезни умения на съвременния учител

  • Lyubina Panayotova
  • 05 авг. 2019
  •  Коментарите са изключени за Топ 10 полезни умения на съвременния учител

Да си учител е призвание и това като професия е предизвикателство. Всеки учител притежава умения, които съчетани с неговите познания и опит, гарантират ефикасността на работата му

 

Кои са налагащите се топ 10 умения, които притежава съвременният учител?

1. Търпение

Както преди, така и сега, търпението е едно от основните изисквания. Всички знаем, че само с търпение, могат да се генерират успехи и изградят знания в учениците.

2. Разбиране на новите технологии

Технологиите промениха образованието. Ние живеем в ерата на цифровата революция. През последните години сме свидетели на безпрецедентен напредък в образователните технологии. Тенденцията е този темп на развитие да бъде запазен и дори увеличен като стойност. Учителят трябва не само да знае кои инструменти да използва, но и да е в течение с новите необходимости. В голяма част от учителите, това е непреодолима бариера и се пренебрегва като налагаща се тенденция. Учениците не спират да проявяват любопитство към технологичното развитие на света. За сметка на това учителите изостават. Така се създава бариера в общуването и се гарантира отваряне на пропаст между учители и ученици.  Не всяка нова технология е приложима и еталонна в дисциплината, която се преподава, но учителят трябва да адаптира материала и задължително да включи цифрови инструменти и ресурси.

3. Умение да провокира творческото въображение в учениците си

Най-ефективният инструмент, който всеки учител може да използва, е въображението на своите ученици.  Провокирането на креативността в младите е една от най – мощните техники за създаване на любопитство. Това гарантира израстване и разширява мирогледа на младите хора.

4.  Работи като отборен играч

Учител, който е ценен от своите колеги и е в състояние да работи съвместно с тях, се цени изключително много както от родители, така и от ученици. Това подпомага имиджово не само основния екип от преподаватели, но и училището като имидж.  Психолозите наричат това „отбор на преподаване.“ Когато учителите работят заедно, като екип,  дават на учениците по-голям шанс за бързо и ефективно усвояване на дадена материя. Синхронизирането, особено при надграждане на умения в учениците, позволява да оптимизира процеса на преподаване.

5. Изгражда своя онлайн репутация

Факт е, че в момента, родители и ученици имат свое място в Интернет.  Това означава, че се налага всеки учител да изгради т.нар. „онлайн репутация.“ Учителите се страхуват да използват ефективно Интернет пространството. Те не знаят как да управляват процеса, как да въздействат на целеви публики и как да използват създадените комуникационни канали. Голяма част от българските учители отказват да присъстват в социалните мрежи, в профилираните блогове, в професионалните сайтове от страх  да не се „изложат“.  Това е в резултат от недостатъчното познаване на материята. В Института по качество в образованието, имаме разработени няколко обучителни модула, които са гъвкави и позволяват надграждане на умения. Ако не знаете как да изградите своя онлайн репутация, в нашия екип има специалисти, които могат да Ви научат.  Не е страшно. Въпрос на малко знания и на усвоени умения. Препоръчително е всички учители от даденото учебно заведение да спазват  рамка на взаимодействие с околните, която е зададена или в етичния кодекс на училището.. Това ще подпомогне изградената комуникационна политика и ще подобри работата с родители, ученици и местна общност.

6. Използва ефективно създадени комуникационни канали и канали за обратна връзка

Съвременният учител е в състояние да комуникира еднакво ефективно с ученици, родители и с местна общност. В предвид натовареността на всички, е добре да се изгради лесна система за информираност, обратна връзка и комуникация. Добре е да се използва електронната поща като начин за известяване, но за съжаление голяма част от учителите отказват да използват този ресурс. Друг подход за ефективна комуникация е към училището да се изгради електронна система (електронно училище), която автоматично да информира заинтересовани, да създава виртуални комуникационни звена по клубове (интереси) и да изгражда канали за системна обратна връзка.  Отделно, такава една система е в състояние да облекчи документалната работа на учителите.

7. Знае как да обезпечи процеса на учене с активност и ресурси

В тези модерни времена е наложително съвременният учител да бъде в състояние да намери творчески и ангажиращи ресурси, които да предизвикат интерес в учениците. Това означава търсене на нови приложения, нови материали и съвременни гъвкави образователни инструменти.

8. Непрекъснато се обучава

Ефективните учители постоянно повишават своята квалификация, посещават семинари, работни срещи, конференции и курсове за професионално развитие.

9. Знае как да почива

Съвременният учител знае кога трябва да спре да работи и знае как да релаксира. Наясно е, че ако „прегори“ и работи на пълни обороти, без да си осигури почивка, не е в състояние да бъде работоспособен. Необходимо е да се създаде както режим на работа, така и режим на почивка. Това гарантира както физическото, така и психическото здраве на всеки човек.

10. Притежава адаптивност (гъвкавост)

Адаптивността е умение, което гарантира успешното интегриране на преподавателите  в учебна среда. Учителят трябва да бъде гъвкав по отношение на начина на преподаване, поведението на учениците в класната стая, заложените планове, темповете на усвояване на уроците и т.н. Това като умение, в едно с търпението, са едни от най – важните качества, които трябва да притежава съвременният учител.

Източник: www.setmodels.net

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top