fbpx
Начало » България » Таня Михайлова: Общите родителски срещи да са онлайн, учители и родители да се срещат индивидуално или в малки групи

Таня Михайлова: Общите родителски срещи да са онлайн, учители и родители да се срещат индивидуално или в малки групи

  • Даниела Стоянова
  • 12 авг. 2020
  •  Коментарите са изключени за Таня Михайлова: Общите родителски срещи да са онлайн, учители и родители да се срещат индивидуално или в малки групи

Зам.-министъра на образованието Таня Михайлова в интервю през OFFNews обсъжда организацията за новата учебна година в условията на незатихнала коронавирусна пандемия.

Как ще бъде организирано провеждането на присъствените учебни занятия за учениците от 15 септември, ако сте твърдо решени училището да не започне онлайн, зам.-министър Михайлова?

Следим обстановката, нашите намерения и надежди са свързани с присъствено обучение от 15 септември в училище. Независимо от всички предимства на това, че системата успя много бързо да премине към обучение в електронна среда през март, смятам, че присъственото обучение си остава най-доброто. Контактът учител – ученик в класната стая е много важен, още повече, че ще имаме ученици, които на 15 септември за първи път ще прекрачат прага на училището в първи клас.

Организацията на присъствените занятия ще бъде съобразени с всички изисквания и предписания и с много предпазливост. Всяко училище ще трябва да предприеме и допълнителни мерки. Като родители също трябва да възпитаваме чувство за отговорност у децата си. Те трябва да са отговорни към себе си и към околните.

В какво ще се изразяват предпазливостта и допълнителните мерки?

Всяко училище ще разработи план за организация на учебния процес, така че да няма струпване на ученици. Ние разработихме рамка, която обсъждахме и на отраслов съвет, в която посочихме моделите за обучение в електронна среда и моделите за започване на учебната година. В тази рамка идентифицирахме критичните места в едно училище. Това са входа на училището, двора, местата за хранене, където не трябва да има струпване. В училища, които разполагат с два входа, е добре да се използват, особено в часовете, когато учениците отиват на училище има по-голямо струпване. Коридорите също са места за повече събирания и срещи между учениците. В нормална обстановка там има глъч, шум и това е нормално, но в настоящите условия всяко училище трябва изработи правила – например: да раздели потока на учениците. В бюфетите, другите места за хранене, в тоалетните, във физкултурния салон, в кабинетите, в които няма как да не се провеждат часове – например по информационни технологии, също трябва да се подхожда с особено внимание и при спазване на стриктни мерки за безопасност. Не оставяме на заден план и учителската стая. Това е мястото, където се струпват учителите. На всяко от тези места, училището трябва да предвиди как ще осъществяват дейностите си така, че да няма струпване.

Когато учениците имат желание да ползват лични предпазни средства, това е допустимо и ще го поощрим. Не мисля, че има учител, който би имал нещо против носенето на лични предпазни средства.

Идеята е да продължим да осъществяваме нашите дейности, но с отговорност към риска. Ето защо в тази рамка разгледахме и случаите, в които има ученик с коронавирус. Наблюдаваме какво се случва в детските градини и тази седмица ще продължим да работим по тези мерки. Предстои съвместно с Министерството на здравеопазването да продължим работа по тази част от разписването на мерките, която касае здравния протокол.

Ще има ли разлика в организацията за учениците от различните етапи (начален, прогимназиален, гимназиален)? Ако да, в какво ще се състои тя?

Разликата в организацията на учебния процес не зависи толкова от етапа, а от вида на училището. Например в началното училище с едносменен режим нещата са различни от началния етап в средното училище. Там и сега началният етап е отделен в други коридори с различна продължителност. Ще продължи да действа и правилото да не се засичат малките и големите ученици.

Що се отнася до прогимназиалния етап, зависи пак от училището – в начално училище началният етап е отделен от прогимназиалния. На една от срещите с представители на училища си говорихме, че дори в двора могат да се обособят места за определен клас с идеята да не се струпват ученици.

В началния етап при едносменен режим, учебният ден може да започне плавно – ако едните започват в 8:00, останалите ученици да идват в 8:10 ч. Не е задължително да има звънец. Водещо за нас ще бъде да има възможност учениците да не се срещат, да не контактуват толкова много. Няма как това да се случи в една класна стая – там винаги ще има контакт. Не може да очакваме това и от по-малките деца. За сметка на това, трябва да създадем условия, в които средата да бъде максимално сигурна.

Разликата между първи клас и последната година в детската градина понякога е няколко месеца, в зависимост от това дали са родени в края на годината или в началото ѝ. Но с израстването на класа може да разчитаме на отговорността на учениците. В гимназиалния етап учениците – с оглед на всичко, което става – са напълно наясно, че трябва да спазват личното пространство и дистанция спрямо другите.

Учителите ще бъдат ли длъжни да носят маски?

На този етап маските няма да са задължителен елемент. Следим заповедите на Министерството на здравеопазването. Ако всичко е наред и има условие те да не бъдат задължителни, няма да бъдат. Но, когато някой учител иска и се чувства по-сигурен с маска, това е напълно допустимо, още повече, че дори по време на грипна епидемия понякога колеги също са били с маски. Тук няма нищо притеснително за учителите, не би трябвало да е притеснително и за родителите.

Как ще бъде организирана дезинфекцията за учителите и учениците? Има ли във всички училища топла вода и сапун? Къде ще бъдат поставени дезинфектанти?

Абсолютно задължително е в тоалетните и останалите санитарни помещения да има сапун. Училищата се проверяват много често от регионалните здравни инспекции изобщо и в нормална обстановка. В някои училища топла вода няма, но в други – там, където е спряна – още през март сме препоръчали да бъде възстановена.

Колко са тези училища?

Нямам такава информация към момента. Но когато говорим за задължителна дезинфекция, желателно е да се прави такава и в коридорите на училищата. Някои училища биха могли да си позволят дезинфектант и в класната стая така, както беше по време на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване.

В началния етап е много важно използването на дезинфектантите да става под наблюдение на учител. Отговорността е голяма, но вярвам на директорите и учителите и съм убедена, както показахме и на изпитите, че сме отговорни и всички мерки бяха взети. Вие знаете, че след самите изпити нямаме случай на заразени ученици и директори.

Баловете са емоция за всички ученици, но моето мнение е, че можеха да бъдат малко по-предпазливи по отношение на среднощните забавления.

Как ще се справите с критичните точки бюфет и столова?

Там също трябва да се направи график. Напълно възможно е и в по-големите столови да има разделение. Задължително преди да ползват храна, трябва да си дезинфекцират ръцете. Дали ще ги дезинфекцират в коридора преди влизане в стола или вътре ще бъде разположен дезинфектантът ще зависи от самото училище. Смятам, че ние като родители още от най-малка възраст трябва да учим децата на правилно прилагане на лична хигиена/миене на ръце/. Силно се надявам, че тук ще имаме и подкрепата на родителите.

Изпълнението на мерките ще предполага допълнителни разходи. От делегираните бюджети на училищата ли ще трябва да се отделят парите или ще има целево финансиране?

От делегираните бюджети. По отношение на дезинфектантите и сега училищата са длъжни да осигуряват дезинфектанти. Още през март месец училищата бяха снабдени с такива. Това беше една от първите ни стъпки. Знаете, че първо върнахме учениците, които бяха извън страната, след което много бързо реагирахме по отношение на дезинфектантите и изискванията към училищата.

Ще се мери ли температурата на входовете? Не се ли опасявате от забавяне или от струпване там?

Струпването повече ме притеснява от забавянето. Има ученици, които идват много по-рано и такива, които идват в последния момент, но има поток, който идва по едно и също време и ако мерим температурата на входа, наистина има условия за струпване.

В МОН проведохме среща, на която присъстваше и доц. д-р Ангел Кунчев (бел. ред. главният държавен здравен инспектор). Обединихме се около мнението, че трябва да се мери температурата само на ученици, които проявяват симптоми.

Филтърът на входа е важен, да се прецени дали ученик не се чувства добре. Ако училището има медицинска сестра, тя ще стои на входа, но има и училища с договори с лекари. Разчитаме на активната роля на директорите. Училищата, както по време на матурите, трябва да имат отделно помещение, където, ако някой от учениците не се чувства добре по време на учебните занятия, да може да се отдели, да се измери температурата, да се извикат родителите или, ако се прецени, да се направи консултация с лекар. Това и сега се прави, но не поради COVID. Случва се на ученик да му стане зле, сестрата да му обърне внимание, понякога се налага да се вика специализирана помощ. Живият живот предлага всякакви ситуации. Мисля, че системата ни доказа, че е подготвена да реагира адекватно.

Ще бъде ли променен начинът на провеждане на родителските срещи? Те присъствени ли ще са и при каква организация ще се провеждат? Колко често ще се провеждат – както е досега или ще има промяна? Ако да, каква ще е тя?

Знаете, че родителските срещи по традиция се провеждат с всички родители от класа в класната стая, но там обикновено се говори общо за класа като проблеми, мероприятия, които се очаква да се случат, като виждане за това как да се развива класът като общност. А по отношение на образователните резултати на учениците ние от години имаме индивидуални разговори с родителите, те не се съобщават пред всички. Което означава, че по отношение на родителските срещи могат и според мен е редно, защото много от родителите искат живия контакт с учителите, да се използват тези индивидуални срещи. Тоест, когато има необходимост от разговор между родителя и учителя, тази среща да се осъществи на територията на училището. Но смятам, че с опита, който вече имат и родители и учители от обучението в електронна среда, срещата с родителите от класа може да се осъществява и онлайн, виртуално, за да се предотврати рискът. Това всъщност е и много удобно за работещите родители.

Ще отправи ли МОН такава препоръка или ще е задължително?

Ще отправим такава препоръка, защото някъде е изпълнимо, другаде – не. Ето това е голямото предизвикателство на системата: всяко училище е различно, няма универсална рецепта. Директорите трябва да са спокойни, че в едни определени рамки имат свободата да вземат най-доброто решение за училището си.

Тоест ще препоръчате присъствените родителски срещи да се спрат?

Да се ограничи провеждането им с много родители в класната стая. Ще препоръчаме тези индивидуални срещи тогава, когато е необходимо. Може да са трима родители, може и четирима.

Безспорно, ако са взети всички мерки, може да се проведе родителска среща във физкултурния салон, когато е належащо да се видят родителите, ако например има някакъв проблем. Тогава при спазване на всички мерки и отстояние може да се проведе. За това трябва и да има по-голямо помещение в училище. Това, разбира се, води до неудобство за учителите, затова е много важно самото училище да види кой е най-добрият модел за него.

При какви условия ще прекратявате присъственото обучение в училище и ще се преминава към онлайн обучение?

Дори да има само едно дете в клас, което да се е разболяло или един учител, който влиза в клас, ще препоръчаме – и това ще го разпишем заедно с Министерството на здравеопазването – този клас да преустанови за няколко дни посещението в училище, да се дезинфекцира класната стая, да карантинират контактните лица.

Задължително?

Задължително тогава, когато има болно дете или болен учител – за контактните учители и контактните деца. Това и сега се прави. Това ще го разглеждаме и като възможност, ще говорим с МЗ как точно, защото това е специфика, която зависи от тях, но нашето виждане е, че трябва да се спре посещението на класа и през това време ще се мине към такова обучение, което да замести присъственото.

Само за класа?

Да.

Много е важно да се случат и промените в Закона за предучилищното и училищното образование, които минаха на първо четене в Народното събрание, които ще позволят да се преминава към обучение в електронна среда при такива обстоятелства. Това е изключително важно, защото те ще ни дадат увереност и стабилност, дава се възможност системата да реагира адекватно във всяка ситуация.

Говорим за COVID, но това може да се случи по време на грипна ваканция, когато има затруднения в придвижването – преди години в един от регионите имаше разрушен мост след наводнение и няколко дни учениците не бяха на училище. Тоест ако има условия, съвсем нормално е те да продължат от разстояние.

Ще има ли промяна в провеждането на часовете по спорт? Трудно изпълнимо е в тях да се носи маска, тя затруднява дишането. Трудна е и дистанцията.

Точно така. Физическата активност не предполага това да се случва с маска. При всички случаи, с оглед и на здравословното развитие на нашите деца, ще препоръчаме максимално часовете да се провеждат навън. „Максимално“ означава при всички възможни атмосферни условия, които позволяват да се играе навън.

А през зимата?

Във физкултурния салон максималното ограничение ще бъде до два класа в големите салони. Ако не, трябва да се търсят и други алтернативи за тези часове. Например: класовете може да се редуват и през седмица единият да е във физкултурния салон, а другият да разглежда някои от темите в часовете по физическо, защото те не са само за физическа активност, те трупат знания за видовете спорт, за правилата на игрите.

Дано времето е хубаво и позволява да са навън. Знаете, че добрите спортисти спортуват навън и в тежки атмосферни условия. Това е свързано и със закаляването на нашите ученици. При всички случаи говорим да са навън тогава, когато времето позволява.

Какво ще правите със зелените училища, екскурзиите, с извънкласните занимания, които включват спорт, танци и които пак се провеждат в училищата?

Ако се спазват всички условия през новата учебна година, пак за дезинфекция, за отстояние, може да ги има, но при гаранция, че всички мерки ще бъдат спазени, най-вече за нас водещи ще бъдат препоръките на Министерство на здравеопазването.

Колко често ще се извършва дезинфекция в кабинетите?

Ако има случай на заразен, ще бъдат по-чести. Но иначе задължително от три до четири пъти през деня, в зависимост от това дали е на едносменен или двусменен режим. По отношение на класните стаи зависи дали влиза само един клас, или влизат повече. Например най-критичният кабинет се явява кабинетът по информационни технологии. Няма как да учиш информационни технологии без компютри, клавиатури и мишки. Дори да е таблет, ако не е твоят таблет, някой преди теб го е ползвал, което означава, че в този кабинет във всяко междучасие трябва да се осъществява дезинфекция.

По отношение на кабинетната система знаете, че някои училища са на класни стаи, други – на кабинетна система. Това зависи от организацията и капацитета на едно училище по отношение на стаите. Ако е възможно, добре е в една класна стая да бъде една паралелка. По този начин се ограничава броят на учениците, които влизат и по-лесно се идентифицира, ако има такъв случай. Също така ако може един кабинет примерно да се използва за класна стая. В много училища има прекрасни кабинети по природни науки, история, география със съответните интерактивни средства за анимиране на учебния процес и това би било загуба от гледна точка на условията, в които ще се работи, но когато избираш, трябва да избереш сигурността. Когато няма как кабинетът да се използва за класна стая, трябва да се дезинфекцира по-често.

Как ще се случи честата дезинфекция при целодневното обучение, при малките деца?

Голямото междучасие ще се използва за почистване. Ако се осъществи разминаване между почивките на отделните класове, ще има и допълнителна възможност. Хигиенистите ни ще бъдат много натоварени в системата, това е факт. Но в името на здравето и условията, това не го правим само за нас, правим го за децата ни, така че така трябва да бъде. Трябва да бъдем отговорни и мисля, че системата е.

източник: OFFNews

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top