fbpx
Начало » България » С 11.3 млн. лв. повече са предвидени за образование във Варна

С 11.3 млн. лв. повече са предвидени за образование във Варна

  • bobi
  • 28 ян. 2020
  •  Коментарите са изключени за С 11.3 млн. лв. повече са предвидени за образование във Варна

С 11.3 млн. лв. повече са предвидените средства за образование във Варна през тази година. Това стана ясно на заседание на Постоянната комисия „Наука и образование“ към Общинския съвет . Проекторамката по това перо възлиза на 154 млн. лв. и с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината – 40%.

За сравнение – през 2016 г. макрорамката за образование бе близо 91.2 млн. лева, през 2017 г. – 104.1 млн. лева, а през 2018 г. – 118.5 млн. лева.
Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 130.7 млн. лв., за дофинансиране – 4.3 млн. лв. и за местни дейности – 19 млн. лв.

Продължават да се дофинансират и разходите за издръжка на маломерни и слети паралелки, за изпълнение на ангажименти по общинския колективен трудов договор за средно образование, за подпомагане на центровете за подкрепа на личностно развитие, като ОДК, Логопедичен център и др. През тази година предстои 17% увеличение на заплатите на педагогическите специалисти и 10 на сто на възнагражденията на непедагогическия персонал. Запазват се общинските програми във функция „Образование“, за които е осигурено финансиране в размер на близо 1.14 млн. лева.

През настоящата година се очаква да се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училищата и детските градини и създаване на модерна база за обучение и кариерно развитие.

Предстои основен ремонт на бившия дом „Другарче“ и преустрояването му в детска градина с 4 градински и 1 яслена група, които ще бъдат филиал на ДГ „Д-р Петър Берон“. За тази цел в тазгодишния бюджет на общината са предвидени над 1.76 млн. лева. Други 500 000 лева са заделени за завършване на строителството на новия корпус за 120 деца в детска градина „Карамфилче“.

Източник: http://www.focus-news.net/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top