fbpx
Начало » Бакалавър » Стипендия за младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше

Стипендия за младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше

 • bobi
 • 27 май 2020
 •  Коментарите са изключени за Стипендия за младежи в неравностойно положение, желаещи да учат висше

И тази година за пети път Сдружение Милостив стартира инициативата Добротворчество в помощ на младежи в неравностойно положение, които имат желание да продължат обучението си във висше учебно заведение. До момента са раздадени стипендии за над 84 хиляди лева.

Всички деца имат право на добро образование, което да им даде шанс за достоен живот и осъществяване на уменията им. Основен критерий за това би трябвало да бъдат техните способности и желание да учат и се развиват, а не финансовото им и социално положение.

Много достойни българи от нашето минало са осъзнавали личната си отговорност към ближните си и обществото и са помагали с желание и всеотдайност. В „Енциклопедия Дарителството“ са описани стотици случаи на хора, които даряват от собствените си средства, за да подпомогнат образованието на децата в България. Осъзнавайки личната си отговорност в обществото, всеки от тях е помагал според възможностите си – от стипендия на ученик до огромни суми за изграждане на училища и университети. Тези примери са толкова много и толкова мащабни, че бихме могли да говорим за осъзнати обединени усилия в името на българите и България, както и в подкрепа на науката, религията и изкуството.

Един от тези примери е Райко Цончев, чийто баща умира още докато е бил дете и той не е могъл да се позволи да си купи дори учебник, а в последствие изучава занаят, замогва се и дарява крупна сума за построяването на училище и църква. Евлоги Георгиев, един от най-значимите дарители в България, който заедно с брат си Христо Георгиев изгражда Софийския университет пише в завещанието си: „Само надеждата ми, че ще мога и аз да участвам в преуспяването и величието на отечеството ми, ме прави да умра спокойно“.

Стипендия – 1200 лв

Десетмесечна стипендия по 100 лв на месец и еднократно изплатени 200 лв за закупуване на учебниците ще бъдат дарени през октомври 2020 г. на първите класирали се участници от списъка, които са приети (или продължават) да учат висше образование.

Правила за участие

Изисквания

За да участвате е необходимо да отговаряте на следните четири условия:

 • Да сте в затруднено финансово положение или в неравностойно положение (отглеждан от самотни родители, приемни семейства или специализирани институции, младеж с увреждания).
 • Да сте на възраст до 21 години включително (това условие не важи за младежи, които са получили стипендия Добротворчество през изминалите години).
 • Да ви предстоят кандидат-студентски изпити през 2020 г. или в момента да сте студент.
 • Да имате успех над много добър 4.50

Срокове

15.08.2020 г. – краен срок за изпращане на документите за кандидатстване.
Необходимо е да изпратите емайл на studenti.dobrotvorchestvo@gmail.com със следната информация:

1. Информация за контакт
Трите ви имена, елекронен адрес (в случай, че е различен от този, от който ни пишете), телефонен номер за връзка с вас.

2. Мотивационно писмо
Писмото трябва да съдържа отговор на следните въпроси:

Защо искам да уча висше образование? Каква специалност искам да уча? Какво искам да работя като завърша и защо? С какво образованието ще ми помогне?

За младежите, които в момента са студенти първите два въпроса се заменят съответно със: Защо реших да следвам във ВУЗ? Защо избрах да уча в съответната специалност?

Дължината на мотивационното писмо е необходимо да бъде между 500 и 1000 думи (около 1 – 2 стандартни страници) и то ще бъде публикувано на сайта milostiv.org. Ако вече сте ни изпратили мотивационно писмо от предишните години, когато сте кандидатствали за стипендия Добротворчество, не е задължително да пишете ново писмо.

3. Документ за образование
Изисква се успех над много добър 4,50.

 • Ако сте завършили училище, но все още не сте студент е необходимо копие от дипломата си за завършено средно образование. Това е достатъчно, за да кандидатствате за стипендията, но след като бъдете приети за студент, ще е необходимо да ни изпратите и документ от университета, удостоверяващ, че сте приети да учите там.
 • Ако сте настоящи студенти ще е необходимо служебна бележка от университета за успех. Тази бележка може да ни бъде изпратена до 25-ти септември 2020 г.

4. Документ, удостоверяващ, че сте в затруднено финансово положение или в неравностойно положение

 • Ако сте живели или живеете в социален дом на държавна издръжка или при приемни родители е необходимо да ни изпратите служебна бележка, с която да докажете че живеете/сте живели там.
 • Ако сте социално слаби е необходимо да ни изпратите:
  • Копие от вашия акт за раждане и копие от акт за раждане на ваши братя/сестри под 18 години в семейството, в случай, че имате такива;
  • Служебна бележка за дохода на родителите за последните 6 месеца;
  • Ако има починал родител – Смъртен акт;
  • Ако някой от родителите е безработен – Служебна бележка от Бюро по труда, че лицето е регистрирано при тях.
 • За младежи с увреждания е необходимо копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

5. Фотокопие на попълнена и подписана Декларация за съгласие за обработване на лични данни, която можете да изтеглите оттук.

Оценяване

Председател на комисията е Васка Глушкова, а негови членове са Радослав Кирков и Симеон Йорданов. Освен, че участниците е необходимо да отговарят на горепосочените условия, значими критерии при избора на стипендианти е да демонстрират висока мотивация да учат и да реализират уменията си като специалисти.

Дарители

Стипендиите се набират изцяло от частни лица и фирми. Всеки дарител би могъл да се включи като преведе желана сума на банковата сметка на Сдружение Милостив, която е посочена по-долу, или, ако поема цялата стипендия на един или повече студенти, би могъл директно да преведе парите на сметка на младежа. Всеки дарител може да прочете мотивационните писма на участниците и да избере сам на кой младеж желае да помогне.

Организаторите работят като доброволци напълно безвъзмездно. Всички постъпили средства на сметката на сдружението ще бъдат използвани единствено за стипендиите, няма да бъдат удържани средства за административни такси или възнаграждения. Всички банкови транзакции на сметката на сдружение Милостив се публикуват на следния адрес – http://milostiv.org/donations

Ще се радваме ако имате възможност и желание да се включите и вие, за да можем заедно да помогнем на повече младежи да се образоват, да развиват талантите си и да изживеят по-пълноценно живота си, допринасяйки по този начин и за нашето общество.

Банкова сметка на Сдружение Милостив в Банка ДСК
IBAN: BG42STSA93001527774166
BIC: STSABGSF
Основание: Стипендия

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top