fbpx
Начало » Новини » Предлагат 5 пъти повече разрешени отсъствия от училище

Предлагат 5 пъти повече разрешени отсъствия от училище

От 3 на 15 дни да се увеличат извинените отсъствия на учениците по домашни причини.
Това предлага Диян Стаматов, директор на 119-то училище и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. Предложението му е именно да се увеличат дните, в които родителите могат да извиняват децата си по домашни причини, без съдействие на директора.
„В Covid ситуацията е разумно да се увеличат извинените отсъствията на учениците по домашни причини и то най-вече в начален етап. Това би облекчило сериозно родителите на малките ученици при хрема, леки настинки и слабо неразположение. Би се намалило струпването пред кабинетите на личните лекари, в тази сложна ситуация“, казва Стаматов в пост в своя фейсбук профил.
Според него декларацията от родител за влошеното състояние на детето, изпратена по електронен път, е добра възможност за олекотяване на дейностите в един кризисен период.
В момента според наредбата за приобщаващото образование ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в няколко случая – по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител и до 7 дни на година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top