fbpx
Начало » Бакалавър » Специалност Логистика – точното нещо на точното място в точното време

Специалност Логистика – точното нещо на точното място в точното време

  • bobi
  • 18 дек. 2020
  •  Коментарите са изключени за Специалност Логистика – точното нещо на точното място в точното време

Ефективната верига за доставки е от съществено значение за повечето компании, тъй като засяга оптимизирането на най-ценния ресурс – времето. Нарастването на предлаганите стоки и услуги и разширяването на редица бизнеси в международен аспект правят обучението в областта на управлението на веригата за доставки желана кандидатура в широк кръг от сектори.

Логистика е една от онези специалности, които се появиха в последните години като следствие от необходимостта на бизнеса за подготвени кадри, специализирани в тази област. Тя създава асоциация за транспорт, складиране, движение, пратки – всичко това е част от нейната същност,  Логистиката като дейност постепенно намира важно място във функционирането на модерния бизнес. Тя е от значение за всички основни заинтересовани страни – клиенти, собственици, акционери, тъй като координира всички структури на компанията. В чужбина ще срещнете наименованието Supply Chain Management – веригата, по която продуктите достигат до крайния потребител.

Но какво всъщност е логистика? По дефиниция това е управлението на материали, хора и дейности, с цел максимална оптимизация на разходите, времето и усилията. Популярното кратко обяснение на този термин гласи: осигуряване на точното нещо на точното място в точното време. Между логистика и транспортирането на стоки и услуги има пряка и фундаментална връзка, но не може да се постави абсолютен знак за равенство между двете понятия. Логистиката е далеч по-сложна и комплексна дейност, свързана с много анализиране, планиране и бизнес стратегия.

Специалност Логистика

Както вече става ясно, логистиката е една от съвременните специалности, попадащи в категорията бизнес и икономически науки. Можем да кажем, че като специалност тя се основава на тях, но е доста по-конкретна и фокусирана. Доскоро в българските вузове не се предлагаше такова напрваление, но поради развитието и промените в икономическата реалност, днес и в България, и в чужбина ще откриете адекватни за времето и нуждите на бизнеса програми по логистика в различни направления – инженерна, стопанска, транспортна, военна. Въпреки това изборът на подобни програми у нас все още е ограничен.

По тази специалност можете да получите бакалавърска и магистърска степен, включително диплома МВА. За да работите като специалист в логистиката можете да завършите друга икономическа или бизнес програма и да специализирате конкретно в областта на логистиката. Този тип програми търсете в бизнес училищата, икономическите факултети на университетите и профилираните в областта икономиката и транспорта висши училища.

Какво се изучава

Логистиката е икономическа специалност и е насочена към хора, които се интересуват от бизнес образование. Желаещите да се развиват в областта трябва да се интересуват от математика и икономика, да имат познания в областта на бизнес администрацията, мениджмънта, финансите, транспортните и митнически дейности и човешките ресурси; да имат стратегическо мислене, както и умения да планират и организират.

Това са и основните предмети, които са акцент в програмите по Логистика. По-специфичните дисциплини включват Управление на транспорта, Предприемачество, Международни транспортни системи, Складова логистика, Международна логистика.

Програми в България

В България се предлагат програми, специализирани в направлението Логистика. Но това е многопластова дейност, която се преплита до голяма степен с други икономически и бизнес специалности в областта на управлението и транспорта. Това позволява навлизането в този бранш  и с дипломи по специалности като Икономика на транспорта, Управление на транспорта, Транспортна техника и технологии, предлагани от българските вузове. Ето все пак и водещите места у нас, в които може да се посветите на специалност Логистика:

УНСС, София  – всички програми там са акредитирани от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association

  • бакалавърска програма „Бизнес логистика“
  • магистърски програми:

 „Бизнес логистика“

„Управление на веригата на доставките”

Supply Chain Management – „Управление на веригата на доставките“ на английски език

 

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, София

  • магистърска програма „Транспортен мениджмънт и логистика“

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

  • магистърска програма „Логистика“

Икономически университет, Варна

  • бакалавърска програма „Логистика“

Международно висше бизнес училище, Ботевград

  • магистърска програма „Логистика“, акредитирана от Европейската асоциация по логистика

Програми в чужбина

В най-често срещания си вид, програмата по логистика има наименование от типа Logistics and Supply Chain Management, което в най-буквален превод значи „логистика и мениджмънт на веригата по снабдяването”. Прави впечатление, че изборът на магистърски програми е по-обширен от вариантите за бакалавърски програми. Класациите за междунардоно образование също показват, че липсва подреждане на висши училища в направление програми по логистика, особено на ниво бакалавър. И все пак, една от световните класации – Eduniversal Best Masters Ranking 2019 подрежда следните магистърски програми по логистика:

  Университет Програма
1. Massachusetts Institute of Technology, САЩ Masters in Supply Chain Management
2. Purdue University, САЩ MBA in Global Supply Chain and Logistics
3. CENTRUM Business School, Перу Masters in Operations
4. Politecnico di Milano Graduate School of Business, Италия Master in Supply Chain and Purchasing Management
5. KEDGE Business School, Франция MSc in Global Supply Chain Management
6. Nova School of Business and Economics, Португалия Masters in Operations Management
7. Universidad Complutense de Madrid, Испания Master in Logistics
8. Bocconi University, Италия Master in Transport, Logistics and Infrastructure Management
9. Antwerp Management School, Белгия Master of Global Supply Chain Management
10. Copenhagen Business School, Дания MSc in Economics & Business Administration – Supply Chain Management

Източник: Eduniversal 2019

Бакалавърските програми по Логистика в чужбина преобладават в университетите в САЩ и Великобритания.  Ще ги намерите и в университетите в Швеция, Холандия и Канада. Сред изучаваните дисциплини, освен по-общите, са и доста специфични такива, като инженерна логистика, устойчиво управление на веригите за доставки, снабдяване (procurement) и много други.

Такси и кандидатстване

Таксите в чуждестранните университети могат да варират много – според избраната държава и университет.

В Дания, Швеция и Финландия има безплатни магистърски програми, докато в Холандия те са 1 672 евро на година. В Обединеното кралство и САЩ например има програми, чиито такси варират от 10 000 до над 30 000 евро на година.

Ако искате да изучавате логистика, можете да изберете и MBA програма с такава насоченост. Друг вариант е да се насочите към по-обща специалност като бакалавърска степен по икономика, бизнес администрация, финанси, мениджмънт и да специализирате с магистърска програма по логистика. Бакалавърските програми и у нас, и в чужбина са сравнително малко, но за сметка на това магистърските са доста и повечето от тях се предлагат на английски език, независимо за коя държава става въпрос.

Кандидатстването в чужбина е стандартно и се случва по документи – диплома за средно образование или бакалавър, сертификат за владеене на език, препоръки. В България се кандидатства с оценките от матурите или кандидат-студентски изпит по география/математика (според избрания университет).

Кариерна реализация

Всяка компания извършва логистични дейности дори без да има обособено звено по логистика. Поради това започването на работа в областта на логистиката може да се осъществи значително лесно. С глобализацията и нарастването на интензивността на международния поток от товари се увеличават работните места и съответно заплащането в тази област, което прави логистиката изключително перспективна за професионална реализация.

Диплома по логистика и управление на веригата за доставки подготвя студентите за работа в консултантска, производствена или логистична компания. Също така вероятна кариерна пътека е тази на анализатор или мениджър на проекти. Не на последно място, завършилите логистика имат пряк достъп до по-високите нива в компаниите по логистика и транспорт, които не са никак малко, както в България, така и в чужбина. Логистичният мениджър се занимава с дистрибуция, снабдяване, управление на производствени, обслужване на клиенти, транспортна дейност, координиране на международни товари и много други.

Материал на Милена Узунова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top