fbpx
Начало » България » Специалност на бъдещето – консултантски услуги

Специалност на бъдещето – консултантски услуги

  • bobi
  • 19 окт. 2018
  •  Коментарите са изключени за Специалност на бъдещето – консултантски услуги

Консултирането възниква сравнително скоро. Исторически първо се появяват юридическите услуги (адвокатски и нотариални кантори). В края на 19. век започва развитието на консултирането по икономика и управление (management consulting). Първите консултантски компании възникват в САЩ в средата на 19. век. С нарастващия брой организации, възможности, информация и конкуренция във всяка една област се увеличава и нуждата от консултантски услуги.  Дори големи одиторски и счетоводни компании като Deloitte и Ernst&Young постепенно променят фокуса си към предлагане на бизнес консултиране. Ще разгледаме какво означава това.

Бизнес консултиране

Най-разпространени са бизнес консултантите, чиято роля е да анализират дейността на организацията като цяло и да търсят начини да повишат ефективността й в определени аспекти. По-специално те имат за цел да направят бизнеса по-доходоносен, предлагайки на мениджърите конкретни решения.  Тези решения могат да включват промени в персонала, нови системи, алтернативни практики и процедури.

Този вид дейност е една от най-бързо развиващите се професионални области в икономиката и представлява ключов сектор за икономическа промяна, насочена към предлагането на повече услуги отколкото продукти. Бизнес консултирането включва следните видове дейност:

  • Общо управление: определяне ефективността на системите за управление; оценка на бизнеса; определяне на конкурентоспособността; изучаване на пазара; начало на нов бизнес; международно управление; сливания и поглъщания; организационна структура и развитие; приватизация; управление на проекти; управление на качеството; изследване и развитие; стратегическо планиране; търсене на партньори; вътрешен мениджмънт; кризисно управление;
  • Администриране: анализ на документите; разместване и преместване на отдели; управление на офиси; организация и методи на управление; регулиране на риска; гарантиране на безопасността;;
  • Финансово управление: система на отчет; оценка на капитала; оборот на фирмата; неплатежоспособност; увеличение на приходите; увеличение на доходите; данъчно облагане; финансови резерви;
  • Управление на кадрите: корпоративна култура; равни възможности; търсене на кадри; здраве и безопасност; поощрителни програми;връзки между кадрите; трудови отношения и заетост; обучение на мениджмънта; планиране на работната сила; мотивация; възнаграждение; повишаване квалификацията на работниците; разрешаване на конфликти; тренинг;
  • Маркетинг: реклама; корпоративен образ и връзки с обществеността; дизайн; директен маркетинг; международен маркетинг; изследване на пазара; стратегически маркетинг; разработване на нов продукт; ценообразуване; дистрибуция; маркетингови изследвания и прогнозиране;
  • Производство, информационни технологии и специализирано консултиране.

Бизнес консултантите обикновено работят на свободна практика или са част от агенции или консултантски фирми. Те биват наети от мениджърите на други организации за конкретно  разрешаване на проблем или за постоянно съдействие и напътствие. Първата работа на консултанта е да посети компанията и да се запознае с различните отдели и служители. След подробно изследване на дейността консултантът представя предложения за подобрение.

Образователни програми

За успешна кариера като бизнес консултант ви е необходимо икономическо образование – бизнес администрация, мениджмънт, счетоводство, финанси. Разбира се, образование в областта на маркетинга, психологията, човешките ресурси също биха дали старт на професията консултант, предвид разнообразието от възможности за изява. Вече съществуват и специализирани програми по консултантство – например бакалавърската програма на немския университет University of Applied Management Studies Mannheim.  Cologne Business School също предлага програма Management Consulting с продължителност 3 години. Както вече споменахме, не необходимо да завършите конкретна специалност консултиране, за да стартирате кариера в областта, и бизнес специалност би била повече от достатъчна.

Образователни консултанти

Една от най-разпространените консултантски дейности е тази в сферата на образованието. Образователният консултант е човек, който предлага помощ и напътствия на ученици, техните родители и институции в сферата на образованието. Някои образователни консултанти предлагат всякакви консултации, много тях се концентрират в работата с определен тип ученици или специфичните им нужди. Например едни се фокусират ексклузивно върху подбор и прием в колежи и университети, други върху ученици, търсещи частни училища, а трети пък върху ученици в затруднено положение. В България съществуват няколко консултантски фирми, които предлагат цялостно консултиране, обхващащо насоки при прием в университет, посредничество при кандидатстване, помощ с подготовка на документи, езикови курсове, стажантски програми, студентски бригади в чужбина.

Образователните консултанти най-често се наемат от родителите. Те съветват учениците и студентите за образователни и кариерни възможности. Консултантите имат професионален опит и обективна преценка на всички подходящи възможности и могат да препоръчат най-добрия избор на индивидуалния си клиент. Обикновено най-търсени са при кандидатстване за университет. Те предлагат широк спектър от услуги: от избор на университет, през попълване на форма за кандидатстване до подготовка за езикови изпити.

Кариера в образователното консултиране не изисква специфично образование в  областта, тъй като и такива програми все още не са разработени. Необходимо е висше образование и професионален опит в сферата на образованието.

Кариерно консултиране

Кариерните консултанти са професионалисти, които съветват, предоставят информация и оказват подкрепа на хората, които търсят и планират своя професионален път. Кариерните консултанти практикуват в различни сфери – в образованието (университетски и училищни кариерни центрове), бизнес организации (мениджъри по подбор и развитие на човешките ресурси), бюра по труда, агенции за подбор и развитие на персонала, институции, в държавната администрация. Това е услуга, която има за цел да подпомогне хора от различни възрасти и етапи на своето кариерно развитие, тъй като много често взимането на тези решения е съпроводено със страх, неувереност или просто имат нужда от допълнителна информация. Кариерното консултиране може да е полезно на ученици, студенти, работещи в началото на своята кариера, работещи с дългогодишен опит, които търсят подходящото кариерно развитие. В чужбина съществуват отделни програми по специалността, но предвид фокусираният й характер не е необходимо да следвате точно това, за да го практикувате. По-общо образование по бизнес, човешки ресурси и психология биха поставили чудесни основи, а добра идея е и да потърсите някой курс от сертифицирана академия или онлайн.

Набиращите популярност консултантски услуги са в резултат на нуждата от повече услуги отколкото продукти. Тази тенденция ще продължи и в бъдеще, а консултирането ще бъде сфера, която няма да може да бъде заменена от компютри и технологии, тъй като изисква най-ценният и незаменим човешки ресурс, както и лична преценка, психология и индивидуален подход.

Материал на Милена Узунова

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top