fbpx
Начало » България » Системите за контрол във висшето образование в момента не работят особено добре

Системите за контрол във висшето образование в момента не работят особено добре

  • bobi
  • 04 май 2022
  •  Коментарите са изключени за Системите за контрол във висшето образование в момента не работят особено добре

Министерството на образованието и науката предлага актуализирани минимални национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации. Освен това МОН разработва общ подход за академично израстване на преподавателите в университетите и тяхната периодична оценка (атестация). Той се основава на единни критерии, съобразени със спецификите на професионалните направления и научните области.

„Има две основни системи за контрол във висшето образование, които в момента не работят особено добре“. Това подчерта в интервю за предаването „Хоризонт до обед“ министърът на образованието акад. Николай Денков.

„Едната е оценката на преподавателите, а другата е оценката на висшите училища. Основният проблем и в двата случая е, че тези системи в момента са много субективни, което позволява след процедури, понякога след попълване на тежки документи, накрая всички да бъдат отличници, с много малки изключения, които по-скоро потвърждават правилото както по отношение на преподавателите, така и по отношение на преподаването във висшите училища. Основният проблем е, че системата работи така, че преподаватели оценяват по същество себе си, независимо дали става въпрос за отделен преподавател или за институции. По тази причина, комбинирана със субективния подход, резултатът е, че всички са отличници, затова основната идея е системата да бъде променена радикално и винаги анализът да започва от обективни данни, които се вземат от независими източници, така че дискусията каква е ситуацията, какво може да се подобри, започва от обективна информация, а не се базира на субективно усещане“, добави още той.

Пет групи показатели са включени в новата методика за оценка на преподавателите, предложена от МОН.

Очаква се атестацията по новите правила да бъде основна и при промяната на заплащането на преподавателите.

Ще се вземе предвид и мнението на студентите, обясни пред БНР министърът на образованието, който очаква съпротива от някои висши училища:

„Ние имаме преподаватели във висшите училища, които не изпълняват минималните изисквания, заложени в Закона за развитие на академичния състав – професори, доценти. Съвсем естествено е във висшите училища, където има концентрация на такива преподаватели, в някои от висшите училища тя достига до 65-70% от такива преподаватели, съвсем естествено е, те да се чувстват застрашени от едни такива промени“, посочи просветният министър.

Министър Денков обясни, че плагиатството остава голям проблем при академичната общност и за студентите ще бъде въведен специален курс, за да се избягва злоупотреба с авторско съдържание.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top