fbpx
Начало » България » Сертификати по немски език

Сертификати по немски език

  • bobi
  • 06 февр. 2023
  •  Коментарите са изключени за Сертификати по немски език

Кандидатстването в Германия е в пъти по-лесно от това в други европейски държави. Документите се подават през лятото, след като вече всички ученици са получили дипломите си за средно образование, и в повечето университети дори не се изискват мотивационни писма или препоръки от учители. Освен оценките си обаче всеки чужденец трябва да предостави и езиков сертификат, за да докаже, че би се справил с интензивното обучение на немски.

Можете да прикачите най-различни сведения за познанията си по езика – в някои учебни заведения дори изучаването на немски в гимназията само по себе си е достатъчно (дори да не е било по програмата DSD, за която ще разкажем нататък в статията). Най-добре е обаче човек да разполага с акредитиран сертификат, за да може безпроблемно да кандидатства на няколко места и да гарантира приема си във всяко едно от тях (разбира се, ако и дипломата му е достатъчно висока).

Какво ниво немски ми трябва, за да следвам в Германия?

Отговорът на този въпрос варира спрямо вида учебно заведение и специалността. Ако искате да следвате в приложен университет (т. нар. Fachhochschule), понякога и сертификат за B2 би ви бил достатъчен. В повечето изследователски институции се изисква ниво C1. За някои дисциплини обаче дори тази степен на владеене на немски е незадоволителна – такива са например литературата, различните филологии, понякога дори комуникационните науки. За тях биха ви трябвали или най-високите възможни оценки на сертификатите за C1, или сведения за C2.

В тази статия ще ви запознаем с петте най-популярни изпита по немски език. Ако изкарате някой от тях, можете да сте сигурни, че бихте били приети във всяка институция за висше образование на територията на Германия. Ще обърнем внимание на целите на тестовете и ще ви обясним накратко протичането им. Така ще можете да изберете най-подходящия езиков сертификат за вашето кандидатстване.

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministeriumkonferenz (DSD II)

Дипломата по немски език (DSD) e изпит, който може да бъде положен след оптимален брой часове обучение. Главната разлика между нея и другите езикови сертификати е обвързаността ѝ с училището. Крайната ѝ цел не е непременно предоставянето на документ за владеене на немски, а по-скоро системното изграждане на езикова компетентност на базата на многогодишното изучаване на езика в съответната гимназия. Поради тази причина няма как да се явите на този тест освен ако паралелката ви (или средното училище, което посещавате) не участва в специалната програма на Kultusministeriumkonferenz. Хубавото обаче е, че повечето гимназии с обучение по немски език в България имат поне по една паралелка, полагаща DSD II в 12. клас.

Формат:

Изпитът е дълъг близо пет часа без почивките и се състои от четене (5 текста, 85 минути), слушане (3 части, 50 минути), писане (съставяне на аргументативен текст по графика, 120 минути) и говорене (20 минутни спонтанно говорене и 20 минути презентиране на предварително подготвена тема). Всяка секция носи по 24 точки. Броят, който изпитваният е изкарал, определя дали съответният модул е взет с ниво B2 или C1. За да получи сертификата DSD II, човек трябва да има поне B2 на всяка част от теста.

За повече информация и примерни изпитни материали посетете този адрес: https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-lernen/DSD/dsd_node.html.

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

TestDaF е международно признат изпит по немски език. Разработен е с целта да се използва пред академични институции, затова и темите и задачите в него са от областите наука, висши учебни заведения и висше образование. Той проверява и оценява езиковите умения, които са важни и необходими за следването, но може да бъде полезен и при търсенето на работа в Германия на по-късен етап. Сертификатът, получен след успешното полагане на този тест, е безсрочен.

Можете да изберете дали да се явите на хартиен или дигитален TestDaF. Бихме ви посъветвали обаче да се спрете на първия, понеже се провежда от вече 20 години, следователно и за него има много повече материали за подготовка. Електронният изпит е новосъздаден и различен по формат, затова ученето за него може да бъде предизвикателно.

Формат:

Писменият TestDaF продължава три часа и 10 минути без почивките и се състои от четири модула – четене (3 текста, 60 минути), слушане (3 части, 40 минути), писане (съставяне на аргументативен текст по графика, 60 минути) и говорене (7 ситуации от ежедневието, 30 минути). Степента на владеене на немски се измерва не с оценка, а с нива – TDN 3 (B2.1), TDN 4 (B2.2 – C1.1) и TDN 5 (C1.2). За прием в повечето висши учебни заведения е напълно достатъчно да сте получили TDN 4 на всяка от четирите части на изпита.

За повече информация относно датите и локациите за провеждане на TestDaF в България, както и за записването, таксите и резултатите посетете https://www.testdaf.de/.

Goethe Zertifikate

Сертификатите на Гьоте се приемат в повечето немски институции. Освен това много ученици ги определят като сравнително лесни за взимане особено ако човек е посещавал курсове по немски към института преди полагането на изпита. Тестове се предлагат за всички нива на владеене на езика – от A1 до C2. За прием във висше учебно заведение е най-добре да вземете C1, макар че някои приложни университети допускат и кандидати с B2. Разбира се, ако специалността ви е хуманитарна, непременно проверете дали не ви трябва най-високото ниво (C2 или Großes Deutsches Sprachdiplom) за прием в нея.

Формат:

Спрямо нивото, което полагате, времетраенето на модулите (четене, слушане, писане, говорене) и броят на задачите в тях варират. Всяка секция на изпита носи по 100 точки, като на човек са му необходими минимум 60 навсякъде, за да получи сертификат за съответните езикови компетентности. Документът няма давност, но повечето учебни заведения изискват той да е изкаран до две години преди кандидатстването.

За повече информация относно провеждането на тестовете и цените им посетете https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/prf.html.

telc Deutsch C1 Hochschule

За разлика от другите изпити, при които датите за провеждане са фиксирани през годината, тези на telc могат да се провеждат неограничен брой пъти в зависимост от интереса към съответния изпитен център. Освен това се предлагат и в индивидуална форма – необходимо е единствено човек да заяви желанието си да направи теста месец по-рано. Обърнете внимание, че съществува изпит на име telc Deutsch C1, който обаче не се приема в повечето висши учебни заведения. При записването си за теста или се уверете, че университетът ви допуска кандидати с telc Deutsch C1, или директно изберете telc Deutsch C1 Hochschule, който е специално създаден за бъдещи студенти.

Формат:

telc Deutsch C1 Hochschule продължава близо 4 часа, като модулите отново са четене (90 минути), слушане (40 минути), писане (70 минути) и говорене (15-25 минути). Положителна страна на този изпит е, че няма минимална граница за взимане на всеки един компонент – счита се за издържан, ако изкараните точки са над 60% от общия брой. Ако все пак кандидатът не се е справил с писмената или устната част и поради тази причина не може да надхвърли границата от 60%, има възможността да положи проблемната секция отново, без да повтаря целия изпит.

За повече информация относно теста, както и за достъп до материали за самоподготовка посетете https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/telc-deutsch-c1-hochschule.html.

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)

DSH, както името му подсказва, е изпит, разработен специално за кандидат-студенти в Германия. След полагането му човек бива оценен с едно от три нива – DSH 1 (отговаря на B2), DSH 2 (C1) или DSH 3 (C2) – спрямо изкарания брой точки. За прием в повечето немски институции се изисква минимум DSH 2 (67% от максималния резултат или повече), макар че в някои приложни университети може да се влезе и с DSH 1 (над 57%). Тестът се състои в университетите в Германия, затова и датите варират от едно място на друго. За да прецените дали да се явите на него, трябва първо да се информирате относно провеждането му в избраните от вас учебни заведения.

Формат:

Изпитът е дълъг около четири часа без почивките и съдържа познатите компоненти (четене, слушане, писане и говорене). Особеното при него е, че резултатът от първите три модула определя дали човек може да се яви на устния изпит. Освен това видовете задачи не са толкова фиксирани като при други тестове за езикова компетентност, затова е малко по-трудно човек да си изгради стратегия. Предимство на DSH обаче е, че позволява употребата на речници.

За повече информация относно организацията на изпита посетете https://www.dsh-germany.com/info/#allgemein/.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top