fbpx
Начало » България » Само 40% от неработещите у нас учат

Само 40% от неработещите у нас учат

  • bobi
  • 17 ное. 2022
  •  Коментарите са изключени за Само 40% от неработещите у нас учат

Безработицата у нас е намаляла, а заетостта продължава да нараства. Това показват данните, предоставени от НСИ за третото тримесечие на 2022 г.. През третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица се е увеличил с 2.6%. През същия период безработните са намалели с 18.7% в сравнение с третото тримесечие на 2021г.

Преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите – 62.4%, в индустрията – 30.3%, а 7.2% – в селското, горското и рибното стопанство. 

През третото тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

  • При възраст 15 – 29 навършени години е 39.9%
  • При възраст 20 – 64 навършени години е 77.2%

В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. коефициентът се увеличава с 2.7 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 – 64 години също са повече през тази година в сравнение с изминалата, а именно са нараснали с 3.7 процентни пункта.

Безработица

Забелязваме спад при безработицата, като днес тя достига 3.7%.

.
Източник: НСИ

От всички безработни лица 14.4% са с висше образование, 54.7% – със средно, и 30.9% – с основно или по-ниско образование.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 3.6% за средно образование и 9.4% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 56.8% от всички безработни.

От общия брой на безработните лица 16% търсят първа работа.

Безработните на възраст 15 – 29 са едва 8.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. броят им е по-нисък с 2.3 процентни пункта.

Икономически неактивни лица

Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 25.3% от населението в същата възрастова група. От тях 39.4% са неактивни поради участие в образование или обучение.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top