fbpx
Начало » България » Ролята на учителите е ключова в изграждането на устойчиви образователни системи

Ролята на учителите е ключова в изграждането на устойчиви образователни системи

  • bobi
  • 30 юни 2020
  •  Коментарите са изключени за Ролята на учителите е ключова в изграждането на устойчиви образователни системи

Над 1500 участници – министри, представители на Европейската комисия, експерти, учители и преподаватели, събра видеоконференцията „Учители и преподаватели на бъдещето – към „новото нормално“. Тя бе организирана от Хърватското председателство на Европейския съюз.

Сред обсъжданите теми бяха водещата роля на учителите и преподавателите в подготовката за бъдещите работни места, възможностите за тяхното професионално развитие и иновативни подходи за образование и обучение.

„Благодарение на учителите процесът на обучение по време на кризата успя да продължи. Тя ясно ни показа, че никоя технология не може да ги замени, а дистанционното обучение трябва да разглеждаме като допълващо прекия контакт на учителя с учениците. Сега трябва да инвестираме във възможности за повече достъп до обучения за умения и работа в цифрова среда, повече възможности за професионалното им развитие и за заслужено издигане престижа на учителската професия“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел при откриване на събитието.

Основните предизвикателства пред образователните системи са разликите в свързаността и инфраструктурата, в достъпа до качествено дистанционно обучение и недостигът на цифрови умения за електронно обучение. Мария Габриел коментира предприетите от нея действия по време на кризата и даде за прием платформата за електронно побратимяване eTwinning и портала за училищно образование School Education Gateway. Те ще продължат да подпомагат преподавателите чрез споделяне на добри практики за обучение и за използване на цифровите инструменти.

Българският еврокомисар привлече вниманието и върху двете водещи инициативи, които ще представи през септември. Това са актуализираният план за действие в областта на цифровото образование и инициативата за изграждане на европейското образователно пространство. Те ще поставят европейските учители и преподаватели в основата на изграждането на устойчиви системи за образование и обучение, които да отговарят на съвременните предизвикателства и бъдат в унисон с изискванията на цифровата ера.

„С плана за действие в областта на цифровото образование ще поставим акцент върху развитието на цифровите умения и компетентности, независимо от социалноикономическия произход или възрастта. Той ще подкрепи и образователните системи за развитие на цифрови способности, инфраструктура и оборудване“, отбеляза Габриел.

Тя представи детайли и на други свои инициативи, сред които се отличава създаването на „академии за учители“. Те ще изградят мрежа от образователни институции за учители, осигуряващи общи образователни материали и непрекъснато професионално развитие.

Програма „Еразъм+“ ще бъде по-цифрова и по-включваща, за да отговори в максимална степен на нуждите на участниците. Тя ще продължи да насърчава цифровата свързаност, да предлага съчетаване на физическа и виртуална мобилност за подготовката и професионалното развитие на учителите.

„Професията на учителя не е само работно място. Тя е мисия и задача. И това следва да бъде признато и оценено от всички нас. Трябва да дадем на учителите вниманието, което заслужават“, заключи българският еврокомисар. Работата по предвидените действия в областта на образованието и обучението ще продължи и при Германското председателство на Съвета.

Източник: https://www.banker.bg/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top