fbpx
Начало » Бакалавър » ПУ обяви местата за прием на студенти

ПУ обяви местата за прием на студенти

  • bobi
  • 04 юни 2021
  •  Коментарите са изключени за ПУ обяви местата за прием на студенти

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обяви 4188 места за прием на студенти през новата учебна година. От тях 3343 са по държавна поръчка, а 845 – в платено обучение.

Студенти ще се приемат в общо 106 специалности. Новите са 4 – „Международна политика и бизнес дипломация“, „Приложна физика за иновативни технологии“, „Автомобилно и индустриално инженерство“ и “Биоинженерство”. В три от обявените специалности обучението ще бъде само във филиалите в Смолян и в Кърджали, уточниха от ПУ.Кандидат-студентски изпити ще се проведат присъствено в периода от 28 юни до 1 юли 2021 г.

Изключение са само из­пи­ти­те за спе­циал­ността „Ак­тьор­ство за дра­ма­ти­чен те­а­тър“, които ще се про­ве­дат в три кръга – на 15, 16 и 17 сеп­тем­ври.За 28 юни са насрочени изпитите по ис­то­рия на Бъл­га­рия, английски език и химия. На следващия ден е проверката на знанията по ма­те­ма­ти­ка, изо­бра­зително из­ку­ство, теология. Изпитите по ин­фор­ма­ти­ка, немски език, испански език, френ­ски език ще са на 30 юни.

Кандидат-студентската кампания ще започне на 7 юни с онлайн подаване на документи, а от 11 юни – и присъствено, на място. Изпитите ще са в периода от 28 юни до 1 юли

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top