fbpx
Начало » България » Публикувани за обществено обсъждане са новите изисквания за специалността „Право“

Публикувани за обществено обсъждане са новите изисквания за специалността „Право“

  • bobi
  • 26 май 2022
  •  Коментарите са изключени за Публикувани за обществено обсъждане са новите изисквания за специалността „Право“

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Целта е да бъде актуализирана приета с постановление от Министерски съвет наредба от 1996 г., така че тя да отговаря на съвременните изисквания и европейски стандарти.

Новите текстове предвиждат единен държавен изпит за студентите от магистърски програми по специалността „Право“ във всички юридически факултети в страната по конспект, утвърден от министъра на правосъдието. Приемът им ще става при условия и ред, определени от конкретното висше училище.

Заложено е обучение по „Защита на правата на човека“ и „Организация на правосъдието и правозащитните институции“, предвидена е учебна практика от втори до пети курс, която ще е не по-малко от четири седмици годишно по дисциплини, изучавани през съответната година.

Юридическите факултети ще могат да създават правни клиники за практическо обучение на студентите по специалността „Право“. В тях ще се осигурява възможност на студентите да придобият умения, необходими за упражняване на юридическата професия чрез лекции, симулации и работа с реални казуси под ръководството на практикуващи юристи.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top