fbpx
Начало » Бакалавър » Професор д-р Руслан Пенчев: Ученето продължава през целия живот

Професор д-р Руслан Пенчев: Ученето продължава през целия живот

  • bobi
  • 08 февр. 2019
  •  Коментарите са изключени за Професор д-р Руслан Пенчев: Ученето продължава през целия живот

Професор д-р Руслан Пенчев е ректор на Международното висше бизнес училище. Своето образованиe е завършил в Техническия университет, Прага, Чехия.

Има специализации по управление, разработване на програми с дистанционна форма на обучение, създаване на обучителни програми и управление на бизнес училища в САЩ (Columbia University, New York, Boston College, University of Massachusetts, University of Hartford).

Има над 20 години опит в разработване на проекти и управленско консултиране в България, Чехия, Русия, Полша, Литва, Латвия.

Бил е съветник при посолството на България в Израел, ръководител на търговската мисия, с отговорност за икономическите, търговските и научни отношения между България и Израел. 

Вие имате специализации по управление в няколко американски университети и сте (бил) гост преподавател по мениджмънт в много чуждестранни – един и същ метод на преподаване ли се използва в България и в чужбина?

Що се отнася до базовите умения и техники, в това число използването на технически средства, няма разлика. Може да се направи повече, по отношение адаптирането на преподаването по една и съща дисциплина за различни аудитории, с отчитане индивидуалните и групови характеристики на учене и нивото на подготвеност. Това е и една от стъпките за реализиране на важната тенденция в съвременното образование за центриране на обучението към студента.

Имате дългогодишен опит в управленското консултиране, какви според вас са качествата, които трябва да притежава добрият мениджър и могат ли те да бъдат развити в училище/университет?

В училището и университета може да се развие основата за бъдещата кариера. Особено важно е наред с базовите знания за управлението, да се развият критичното мислене,  комуникативните умения (писмени и устни) и нагласи за работа в мултикултурна среда. На тази основа трябва да се развива способността за разпознаване на необходимостта от определен вид лидерство в конкретния бизнес контекст и прилагане на специфични управленски техники (адаптивност) за мотивиране на човешките ресурси и постигане на оптимални резултати. Това разбира се може да стане в реална работна среда. С други думи ученето продължава през целия живот.

Младите хора все по-често искат бързо израстване в кариерата си. Какво ще ги посъветвате?

Първо – да бъдат подготвени, второ – да преценяват трезво силните и слабите си страни, и трето – да бъдат упорити но търпеливи, като при това продължат да се учат, за да засилят силните си страни и да елиминират ефекта от слабите си страни.

Трудно ли се постига баланс между работа и личен живот, когато имаш такава професия?

Шеговито казано, в съвременния динамичен свят това е почти „невъзможна мисия“. В продължение на въпроса за това, какви са качествата на добрия мениджър, бих казал, че постигането на такъв баланс е един от белезите за успешен мениджър.

Каква е тайната формула на успеха?

Непрекъснат труд за постигане на ясно формулирани цели, постоянство в усилията за постигането им и не на последно място учене от грешките и неуспехите.

Лесно ли е за един млад човек да стартира собствен бизнес в България?

В последният анализ на Световния Икономически форум за 2018 г. направен за 140 страни в света, по показател „време за стартиране на бизнес“ България е на 107 позиция. Като добавим и това, че говорим за млад човек, е очевидно, че има какво да се желае. Разбира се има и други фактори определящи  динамиката на бизнес средата. Считам, че за предприемчивите, иновативни и подготвени млади хора не e трудно да стартират собствен бизнес. По трудно е да го развият и направят устойчив.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top