fbpx
Начало » България » Проект за етническата толерантност реализират в детски градини

Проект за етническата толерантност реализират в детски градини

  • bobi
  • 25 сеп. 2020
  •  Коментарите са изключени за Проект за етническата толерантност реализират в детски градини

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 14 794,80 лв. ще получи Община Добричка от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Общината спечели проект „Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри!“ по конкурсна процедура 33.19-2020, Приоритет 1. Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците с различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът „Три етноса – три празника – една обща цел: Да бъдем по-добри!“ ще се осъществи през 2020/2021 г. – с продължителност 9 месеца, в три направления:

  • Форма за театрално изкуство „Три етноса“ – подготовка и представяне на християнските празници Сирни Заговезни и Великден, мюсюлманския – Рамазан Байрам и ромския – Банго Васил (Василица);
  • Форма „Приложно изкуство“ – чрез натрупаните знания през изминалите месеци, в които са пресъздадени обичаите, свързани с трите етноса, децата ще рисуват и оцветяват рисунки за традициите, обичаите и празниците на трите етноса;
  • Форма „Етно-изследователи“ – проучване, изследване и съхранение на историята, бита, родовете и етносите.

Проектът обхваща децата от осем детски градини, изявили желание да участват: ДГ „Здравец“ – с.Стожер, ДГ „Слънчице“ – с.Божурово, ДГ „Дъга“ – с.Стефаново, ДГ „Първи юни“ – с.Ловчанци, ДГ –  с.Фелдфебел Дянково, ДГ – с.Одърци, ДГ „Зорница“ -с.Батово и ДГ „Първи юни“ – с.Бранище. Те обслужват населението на 12 села на територията на община Добричка. Децата в детските градини са с разнороден етнически състав. Деленето на българските граждани е всеобщ проблем, на който трябва да се обърне внимание още в ранна детска възраст.

Основна цел на проекта:

Обхващане на по-голям брой деца от етническите малцинства в детските градини в община Добричка и задържането им в образователната система с осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Стратегически цели на проекта:

1.С реализиране на форми за взаимодействие на децата от различните етноси да се утвърдят междукултурните ценности и многообразието в образователната среда;

2.Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система;

3.Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства;

  1. Възпитателни цели:

Да се формира чувство на национална принадлежност и да се изгражда толерантно отношение между всички български граждани, взаимно опознаване, уважение и сътрудничество; Развиване на културната идентичност на общностите в България, търпимост и зачитане на различната празнична обредност.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top