fbpx
Начало » Бакалавър » Помощта към младежите е с програмата Еразъм+

Помощта към младежите е с програмата Еразъм+

 • bobi
 • 21 апр. 2021
 •  Коментарите са изключени за Помощта към младежите е с програмата Еразъм+

Една от програми в сферата на образованието и младежката политика, на която искаме днес да обърнем внимание, е Еразъм+. Тя има за цел да повиши уменията и пригодността за заетост, както и да модернизира системите за образование и обучение и дейностите, насочени към младежта.

Бюджетът на програмата възлиза на 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014—2020 г.).

Еразъм+ обединява в себе си седем програми, съществували до края на 2013 година. Това са „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“, както и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни. Тя подкрепя дейности в сферата на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежкия сектор.

Еразъм+ предоставя възможности за над 4 милиона млади хора от Европа да се обучават и работят, включително и като доброволци в чужбина. Освен, че Еразъм+ има за цел да изгради стабилни парнтьорства между образованието и бизнеса, тя трябва да послужи като мост между образованието и работата, спрявайки се с липсата на уменията, пред които сме изправени в Европа. Програмата насърчава заетостта със специален акцент върху борбата с младежката безработица. В нея има три основни ключови дейности, които са образователна мобилност за граждани, сътрудничество за иновации и обмен на добри практики и подкрепа на реформиране на политиките.

Най-хубавото е, че има поставени специфични цели, както в областта на младежта, така и в областта на образованието и обучението. Част от целите в областта на образованието и обучението са:

 • Подобряване нивото на ключовите компетентности и умения по отношение на важността им за пазара на труда и за развитието на сплотено общество, в частност чрез повишаване на възможностите за образователна мобилност и чрез засилване на сътрудничеството между света на образованието, обучението и бизнеса;
 • повишаване на качеството в областта на иновациите и интернационализацията на образователните и обучителните институции, в частност чрез повишаване на транснационалното сътрудничество между доставчиците на образователни услуги и заинтересованите страни;
 • Повишаване на международното измерение на образованието и обучението чрез сътрудничеството между институциите в страните участнички и страните партньори.

Част от целите в областта на младежта са:

 • Повишаване нивото на ключовите компетенции и умения на младите хора, включително за тези с по-малко възможности, както и насърчаване на участието в демократичния живот на Европа и пазара на труда, активното гражданство, междукултурния диалог, социалното  включване, солидарността;
 • Повишаване на качеството на работата с младежта, в частност чрез разширяване на сътрудничеството между младежките организации в Европа и/или други заинтересовани страни;

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения. С програмата също така се:

 • подкрепя Eвропейският стълб на социалните права,
 • изпълнява стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.
 • развива европейското измерение в спорта.

Повече за програмата, както и ръководство за Еразъм+, може да откриете ТУК

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top