fbpx
Начало » България » Отпускат над 6 млн. лв. за 4 национални програми за ученици

Отпускат над 6 млн. лв. за 4 национални програми за ученици

  • bobi
  • 11 окт. 2023
  •  Коментарите са изключени за Отпускат над 6 млн. лв. за 4 национални програми за ученици

Правителството отпусна 6 224 518 лв. на общините за 2023 г. за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие на образованието. Средствата са по програмите „Заедно за всяко дете“, „Без свободен час“, „Професионално образование обучение“ и „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“.

По програма „Заедно за всяко дете“ ще бъдат изплатени 223 363 лева. По нея се подкрепят екипите за обхват, комплекс от мерки за всяко дете и ученик, които трябва да са в градина или училище, но не са записани, добри практики и взаимодействие с родителите, както и работа с ученици в риск съвместно с техните родители или настойници.

Предвидени са също 4 821 119 лв. за възнаграждения на заместващи учители в детските градини и училищата по програма „Без свободен час“ за периода 1 ноември 2022 г. – 30 юни 2023 г. В резултат на осигуреното заместване е постигната непрекъснатост на учебния процес и изпълнение на училищните учебни планове и програмни системи.

За Националната програма „Професионално образование и обучение“ се предоставят 303 434 лева на 7 общински професионални гимназии и средни училища. С тези средства те ще могат да платят авансово 65% от стойността на бюджетното финансиране на одобрени проекти за осъвременяване на материалната база в съответствие с изискванията на пазара на труда.

876 602 лева се превеждат за проекти по програмата „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“. Те са за 47 центрове за работа с деца в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми, за Националния дворец на децата и за специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания (за обзавеждане на кабинет, оборудване, консумативи, литература и материали за работа).

Правителството отпусна и 18 000 000 лева допълнително за покриване на преходните остатъци на държавните училища. Те включват целеви средства за изпълнение на национални програми за развитие на образованието, капиталови разходи, както и остатъци от средства за издръжка на дейностите за възпитание и обучение на деца и ученици и за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие.

От тях 11 122 059 лв. са за училищата към Министерството на образованието и науката, 5 878 160 лв. са тези към Министерството на културата и 999 781 лв. за Министерството на младежта и спорта.

Средствата за възстановяване на преходните остатъци са заложени в държавния бюджет.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top