fbpx
Начало » България » Откриха първата училищна лаборатория за иновации

Откриха първата училищна лаборатория за иновации

  • bobi
  • 06 мар. 2024
  •  Коментарите са изключени за Откриха първата училищна лаборатория за иновации

Първата училищна лаборатория за иновации по Националната програма „Иновации в действие“ бе открита в Обединено училище Неофит Рилски“ в село Дерманци, община Луковит.

От 27 февруари до 1 март учители от десет иновативни училища работиха на тема „Образователна интеграция и гражданско образование“, като приложиха елементи на визуални изкуства, съобщават от МОН.

Домакините от село Дерманци са иновативни с програмата си по Кинообразование. Участниците от Разград, Русе, Генерал Тошево, Николаево, Враца Велинград, Кърджали, Нови Искър, Бохот и Силистра също прилагат разнообразни програми.

В лабораторията екипите показаха, че сътрудничеството между учителите насърчава сътрудничеството между децата, а гражданското образование може да се случва винаги и навсякъде, отвъд съдържателните граници на предметите и в съзвучие с интересите на учениците.

С помощта на експерти по кинообразование от Сдружение „Арте Урбана Колектив“ и под научното ръководство на гл. ас. д-р Евелина Варджийска от Философския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, по време на лабораторията бе разработен и модел за иновативна кооперативна учебна дейност, при която се работи с визуални образи. Екипите ще продължат съвместната работа по подобряване и изготвяне на крайния продукт до края на учебните занятия.

По Национална програма „Иновации в действие“ предстоят да бъдат открити още четири лаборатории в направленията:

„Предприемачество и финансова грамотност“; „Екология и зелена енергия“; „Проектно базирано обучение и интегрирано знание“;

„Позитивно образование и личностно развитие“. В тях се обединяват екипи с разработени и внедрени иновации, външни експерти, специалисти от висшите училища, експерти от РУО и МОН.

Създават се професионални учещи се тематични общности между иновативни училищата в страната, с натрупан опит, в които учителите от конкретна тематична област на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и генериране на нови идеи. Всяка лаборатория изготвя краен продукт под формата на ръководство, пътна карта, развита стратегия, методическо помагало, картотека на иновативни практики за иновативни подходи, методи, форми в съответното направление.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top