fbpx
Начало » България » Обявиха номинациите за награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование

Обявиха номинациите за награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование

  • bobi
  • 28 апр. 2021
  •  Коментарите са изключени за Обявиха номинациите за награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование

Общо осем личности и колективи са номинирани за награда „Варна“ за 2021 г. в сферата на науката и висшето образование. На свое заседание експертната комисия за присъждане на отличието обяви номинациите в четирите основни научни области – хуманитарни, природни, обществени и технически науки.

Награда “Варна” се присъжда всяка година по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Отличието се връчва на преподаватели, учени, научни колективи от висшите училища и научно-изследователските институти за значими постижения в научната и преподавателската им дейност през периода от 24 май на предходната година до 24 май на настоящата година.

Номинирани за награда “Варна” тази година са:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА:

доц. д-р Диана Радкова, д.м. – за изключителен принос в организацията и лечението на пациенти с COVID-19 във Варна и за цялостна научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в областта на инфекциозните болести.

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА:

УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с изпълнителен директор проф. д-р Силва Андонова – за изключителен професионализъм при организация и координация на дейностите по диагностика, хоспитализиране и лечение на пациенти с COVID-19 от Варна и целия Североизточен регион на България.

Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

доц. д-р инж. Кристина Близнакова – за подготовката и ръководството на проекта PHENOMENO – единственият научен проект на Европейската комисия по конкурса RIZE, част от програма Хоризонт 2020, с координатор Българска организация Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, одобрен през 2020 г.

Предложение от Съюза на учените – Варна

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Творчески колектив с ръководител капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – за изпълнението на научноизследователския проект „Моделиране на водните потоци в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море“.

Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ:

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

доц. д-р Антон Грозданов – за монографичен труд „Правен режим на услугите в корабоплаването“ в два тома и за цялостен принос в организирането и осъществяването на учебната и научно-изследователската дейност в областта на морското право.

Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Изследователски екип от Катедра по икономика и управление на здравеопазването към Факултета по обществено здравеопазване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна с ръководител доц. Мария Рохова – за представителството на България в Мрежата за мониторинг на здравните системи и политики и платформата за мониторинг на отговора на здравните системи с кризата с COVID-19 на Европейското бюро на Световната здравна организация, Европейската комисия и Европейската обсерватория за здравни системи и политики.

Предложение от Съюза на учените – Варна

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА

проф. д-р арх. Александър Слаев – за монографията му „Планиране на антропогенната среда и природните ресурси: Теория на комплексните права на собственост“. Постижения в научноизследователската дейност в областта на архитектурата, териториалното планиране и градоустройството, интегрирането й в преподавателската дейност за издигане на нивото на обучение по архитектура във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА

Научен колектив с ръководител гл. ас. д-р мат. Николай Марков – за разработката „Иновационен метод за генериране на екологически чиста възобновяема енергия от бавнотечащи реки и морски течения“.

Предложение от Център по хидро- и аеродинамика – Варна

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top