fbpx
Начало » Бакалавър » Обявиха датите на приемните изпити в МУ-София

Обявиха датите на приемните изпити в МУ-София

  • bobi
  • 01 февр. 2022
  •  Коментарите са изключени за Обявиха датите на приемните изпити в МУ-София

Одобрен е графикът на МУ-София за провеждане на кандидат-студентска кампания за прием на български и чуждестранни студенти за учебната 2022/ 2023 г., съобщиха от учебното заведение.

Изпитите за български кандидат-студенти по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация са както следва:

Предварителни кандидат–студентски изпити:

Прием на документи онлайн – от 07.03.2022 г. до 11.04.2022 г.

Конкурсен изпит по биология – 16.04.2022 г.

Конкурсен изпит по химия – 17.04.2022 г.

Редовни кандидат–студентски изпити:

Прием на документи онлайн – от 06.06.2022 г. до 27.06.2022 г.

Конкурсен изпит по биология – 02.07.2022 г.

Конкурсен изпит по химия – 03.07.2022 г.

Времетраенето на изпитите по биология и химия за прием по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, ще е 2 астрономически часа.

Кандидат-студентският изпит по биология ще е писмен, а изпитните задачи ще бъдат три типа:

Тестови въпроси с множествен избор с един верен отговор.

Въпроси, които изискват кратък отворен отговор; те ще бъдат прецизно дефинирани така, че отговорът да е максимално кратък и еднозначен (една дума, няколко думи или едно изречение).

Въпроси, които изискват разширен отговор; ако отговорът изисква схематично представяне на биологични структури и процеси, трябва да се използват общоприети символи и да се въведат необходимите означения.

В деня на изпита ще се изтегли на случаен принцип една комбинация, съдържаща:

• 15 тестови въпроса;

• 15 въпроса с кратък отворен отговор;

• три въпроса, които изискват разширен отговор.

Въпросите ще бъдат подбрани така, че пълни отговори на всички изпитни задачи да могат да се дадат в рамките на два астрономически часа.

Кандидат-студентският изпит по химия ще е писмен и ще обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Той сe състои от три елемента:

• тест, включващ 20 въпроса с избираем отговор и 4 въпроса с отворен отговор;

• една логическа задача, включваща материал от обща и неорганична химия и

• една логическа задача, включваща материал от органична химия.

В деня на изпита се изтегля на случаен принцип изпитен вариант. Тестовите въпроси от отворен тип изискват кратък и точен отговор, подкрепен със съответните химически формули и реакции. Решенията на логическите задачи се представят с изравнени химични уравнения, химични наименования, специфично оцветяване, вид на процеса, електронни баланси, а условията на реакциите се отбелязват над стрелка.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top