fbpx
Начало » България » Нов проект на МОН осигурява подкрепа за над 75 000 деца и родители

Нов проект на МОН осигурява подкрепа за над 75 000 деца и родители

  • bobi
  • 16 февр. 2024
  •  Коментарите са изключени за Нов проект на МОН осигурява подкрепа за над 75 000 деца и родители

Над 75 000 родители и деца в градини и яслени групи ще получат подкрепа по проекта „Силен старт“, реализиран от Министерството на образованието и науката (МОН) и финансиран по европейската програма „Образование“. Днес подписи за неговото официално започване бяха положени от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и от проф. Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция „Програма за образование“, съобщи пресцентърът на МОН.

„Уверен съм, че благодарение на дейностите по проекта децата наистина ще получат силен старт в живота. Много важно е, че в тях са включени и яслените групи. Тази мащабна подкрепа със сигурност ще даде отпечатък върху качеството на българското образование“, каза министър Галин Цоков.

По думите му една от основните цели на проекта е да се разгърне потенциала в предучилищното образование чрез подкрепа за личното развитие с оглед по-успешна социална реализация.

Този проект допълва грижата за ранно детско образование и надгражда добрите практики и натрупания опит от успешното изпълнение на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, подчерта проф. Вайсилов.

Той допълни, че политиката за приобщаващото образование в ранна детска възраст се допълва и с инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, като предстои да бъдат изградени осем нови детски гради в София и да бъдат модернизирани 49 детски градини в цялата страна.

Дейностите в подкрепа на децата и техните семейства ще се реализират в продължение на пет години, като през този период във висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст ще бъдат инвестирани 105 400 000 лв. Средствата са от Европейския социален фонд и от националния бюджет.

По проекта „Силен старт“ ще се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители. Чрез финансирането на тази дейност ще се подобрят възможностите за осъществяване на индивидуална и групова работа за психо-социална рехабилитация, както за подкрепа на развитие на интересите и способностите на децата с изявени дарби.

На фокус ще бъде също и достъпът и трайното приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпадналите от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата ще бъдат включвани в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и други.

Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция. Интензивното взаимодействие с родителите ще се реализира на ниво детска градина и яслени групи, и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование с цел формиране на положителни нагласи към образованието и към пълноценното участие на децата в образователния процес.

Предвидени са и обучения на над 3500 педагогически и непедагогически специалисти (медиатори и социални работници), които предоставят експертно-методическа помощ по дейностите за личностно развитие.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top