fbpx
Начало » България » Нови заплати в образованието от 1 април: директор с основна 1724 лв., учител – с 1415 лв.

Нови заплати в образованието от 1 април: директор с основна 1724 лв., учител – с 1415 лв.

  • bobi
  • 15 апр. 2022
  •  Коментарите са изключени за Нови заплати в образованието от 1 април: директор с основна 1724 лв., учител – с 1415 лв.

Заплатите в средното образование да се повишат със задна дата, считано от 1 април 2022 г. – предвижда проект на правителствено постановление за изменение на Наредба 4/2017 г. за нормиране и заплащане на труда, внесен вчера от министъра на образованието акад. Николай Денков за 14-дневно обществено обсъждане.

Увеличават се размерите на основните възнаграждения, съгласно договореното между МОН, синдикатите и работодателите и разписано в анекс от 4 април към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование.

Минимални размери на основните месечни заплати на педагогическите специалисти

Група Длъжности Минимална основна заплата от 01.04.2022 г.
Педагогически специалисти с управленски функции
директор 1724 лева
заместник-директор 1595 лева
Педагогически специалисти
учител, възпитател, логопед, психолог,
педагогически съветник, корепетитор,
хореограф, треньор по вид спорт,
рехабилитатор на слуха и говора,
ръководител на направление ИКТ
1415 лева

Планираното увеличение е в изпълнение на целта заплатите на педагогическите специалисти да достигнат 25% над средната брутна заплата за страната, пише министър Денков в мотивите си. „В изпълнение на тази цел със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са увеличени средствата за предучилищното и училищното образование с 239 млн. лв. Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат учителската професия“, допълва той.

Освен заплатите има и друга промяна. Намалява се броят на отработените дни, при които непедагогическият персонал има право на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати. Вместо 186 той ще е 152 съгласно анекса – промяна, която ще бъде регламентирана и в Наредба 4 за нормиране и заплащане на труда.

„Тази промяна не изисква допълнителен финансов ресурс, но ще даде възможност за по-справедливо разпределение на нормативно определените средства, като по-голям брой персонал ще има право да получи посоченото допълнително възнаграждение“, уточнява министърът.

Необходимите средства за изпълнението на проекта на акт за следващите бюджетни години ще бъдат осигурени в рамките на предвидените с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година средства за делегираните от държавата дейности по функция „Образование“.

Съкратеният от 30 на 14 дни срок за обществено обсъждане министърът обяснява с необходимостта увеличените възнаграждения да бъдат изплатени до края на април. „След приключването на извънредната епидемична обстановка учителите работят при увеличено натоварване за преодоляване последиците от обучението от разстояние в електронна среда, поради което своевременното увеличение на трудовите им възнаграждения ще допринесе за мотивирането им при изпълнението на служебните им ангажименти“, допълва той.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top