fbpx
Начало » България » Наука се развива най-много в медицинските университети

Наука се развива най-много в медицинските университети

  • bobi
  • 19 дек. 2018
  •  Коментарите са изключени за Наука се развива най-много в медицинските университети

Медицинските университети у нас остават със засилено присъствие в научната и научноизследователската дейност. Това показват резултатите от първото изследване на Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност и дейността на висшите учебни заведения в страната за 2017 година. Данните бяха представени от зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева на пресконференция в МОН.

Лансират се и регионалните научни центрове. В България все още има добри научни центрове, които продължават качественото развитие на дейностите като в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, посочи Ангелиева.

По научен капацитет и възпроизводство на академичната общност на първо място се нарежда СУ „Св. Климент Охридски“. Варненският свободен университет също заема челно място по критерия. Университетите въвеждат собствени модели за развитие на академичен състав. Налице е и интензивен международен обмен.

Общественото и икономическото въздействие са важна оценка, която за момента е обективна и показва интересни резултати, подчерта Ангелиева. Това, по думите й, е сигнал за бизнеса, за индустрията. БАН има водещи сектори в тази област поради големия брой звена. За последната година е привлякла три милиона евро от външно финансиране.

По този критерий за първи път със силна приложна научна дейност се появяват Минно-геоложкият и Тракийският университет. Осъществяват я на база вътрешни стимули за повишаване на научната продукция. Някои от дейностите обаче остават невидими на европейско ниво.

Тенденцията според зам.-министъра е добра. Резултатите по ефективност са нов критерий. На първо място се нарежда Химико-технологичният университет в София, следван от Лесотехническия университет.

Трудно изпълнима е комерсиализацията на продукти. Това не е само политика и изискване на ЕС, повече от половината финансирани публикации са с отворен достъп.

Необходимо е да споделяме знанието. Не можем да го държим в чекмедже„, обясни тя.

Общата оценка обхваща и класация по научни направления. Те могат допълнително да се надградят с други данни, допълни зам.-министърът.

Педагогическите науки са с най-високо качество в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Българска академия на науките, СУ „Св. Климент Охридски“ и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ оглавяват класацията по хуманитарни науки, а от частните университети попада и Нов български университет.

Най-широко застъпени са социални, стопански и правни науки в Русенския университет, а в качество на природни науки традиционно се нареждат на първите места БАН и СУ „Св. Климент Охридски“.

В направлението технически науки челни места заемат Техническият университет в София и БАН.

Аграрни науки и ветеринарна медицина – БАН, Медицински университет – София и Селскостопанската академия.

При изкуството – БАН и Националната художествена академия

Не само научните резултати, но изискванията по проектите на структурните фондове налагат кандидатите и бенефициентите да публикуват изследванията и да ги споделят с обществеността.

Стимулиране на отговорни научни изследвания, прозрачни за обществото и данъкоплатеца, е основната линия, която Министерството и в частност висшите учебни заведения ще следват.

Източник: https://news.bg/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top