fbpx
Начало » България » Над 15 000 ученици са напуснали училищата

Над 15 000 ученици са напуснали училищата

  • bobi
  • 27 апр. 2020
  •  Коментарите са изключени за Над 15 000 ученици са напуснали училищата

През изминалата учебна година 15.8 хил. ученици са напуснали общообразователните училища. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 7000 хил., или 44.4%, следван от дела на напусналите по семейни причини – 6400, или 40.7%, и на напусналите поради нежелание да учат – 1600., или 10.2%.  Това показват данни на Националния статистически институт.

През 2019 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 58 800, а средно образование – 25 800 ученици. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 83.6%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 92.4%.

Към началото на учебната година занятия се водят в 1 963 общообразователни училища , от които 133 начални, 1 162 основни, 70 обединени, 114 гимназии и 484 средни училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища се увеличават с 8. Учениците, записани в общообразователни училища, са 572.5 хил., от които 82.5 хил. са в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученика.

Учителите в общообразователните училища през учебната 2019/2020 година са 53 100. От тях 94.8% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 4.6% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.7% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.6% от общия брой на учителите.

Над 135 хиляди ученици са избрали да осъществят своето обучение в професионални гимназии. Те са разпределени в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 358 професионални гимназии и 23 професионални колежа с прием след средно образование.

Студентите в България за  учебната 2019/2020 година, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“ са  226 600, което е с 2 900  по-малко в сравнение с предходната учебна година. В колежите се обучават 8 233 студенти, като техният брой остава почти непроменен. От чуждестранните студенти странатани е най-предпочитана от Гърция – 23.7%, следват тези от Обединеното кралство – 16.1%, Германия – 8.8%, Украйна – 6.3%, и Турция – 6.0%.

Дипломираните висшисти през 2019 са 48 300, от които придобилите степен „бакалавър“ са 25 800, а  „магистър“ – 22 500.  Като броят им е най-висок в областите на образование „Бизнес и администрация“ (13 595 души), „Науки за обществото и човешкото поведение“ (5 715 души) и „Образование“ (5 063 души). През същата учебна година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 20 200.

В детски градини са записани 217 900 деца, или с 0.4% по-малко в сравнение с предходната година. Към 1 декември 2019 г. в страната са работели 1 840 самостоятелни детски градини с директор.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям – 153, а за селата е 61. Една група се формира средно от 23 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.1 хил. и в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 251 души, или с 1.3%. Детските учители са 18.800 – 93.8% от педагогическия персонал. През учебната 2019/2020 година в страната функционират 106 лицензирани частни детски градини, или с 5 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 982 деца, или 2.3% от записаните в детските градини.

Източник: https://www.monitor.bg/

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top