fbpx
Начало » България » Над 138 000 са учениците в професионалното образование

Над 138 000 са учениците в професионалното образование

  • bobi
  • 26 апр. 2021
  •  Коментарите са изключени за Над 138 000 са учениците в професионалното образование

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 353 професионални гимназии и 19 професионални колежа с прием след средно образование, съобщи Националният статистически институт. Общият брой на учащите в тях е 138.7 хиляди. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.3 на сто от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2020 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 19.6 хил. души. По степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита класацията е: първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки – 390 ученици; втора и трета степен професионална квалификация – съответно 2.3 и 11.9 хил. ученици; четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование – 581 ученици.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите „Технически науки и технически професии“ – 27 на сто, следван от този на учениците в „Стопански науки и администрация“ – 21.5 на сто. При завършилите програми за придобиване на четвърта степен професионална квалификация водеща е областта „Сигурност и безопасност“ – 76.2 на сто, следвана от „Стопански науки и администрация“ – 11.1 на сто.

През учебната 2020/2021 година 855 ученици се обучават в 23 частни професионални гимназии и частни професионални колежа с прием след средно образование, или 0.6 на сто от всички ученици в професионалното образование.

През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 11.9 хил., като 94.9 на сто от тях са с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“.

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи през 2020 г. са били записани 10.2 хил. души на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е следното: първа степен – 3.9 хил., втора степен – 2.7 хил., трета степен – 3.6 хил., и четвърта степен – 86 души.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top