fbpx
Начало » България » Над 12 хил. гимназисти се учат на занаят от земеделския сектор

Над 12 хил. гимназисти се учат на занаят от земеделския сектор

  • bobi
  • 30 мар. 2023
  •  Коментарите са изключени за Над 12 хил. гимназисти се учат на занаят от земеделския сектор

Над 12 000 ученици в системата на професионалното образование и обучение са в направления от аграрния сектор, като 593 от тях са в дуална форма. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария Гайдарова на дискусия в Министерството на земеделието, посветена на квалификацията и обучението на специалисти в аграрната сфера. Домакин на срещата, която се проведе на 29 март, беше заместник-министър Георги Събев, а участие взеха експерти от МОН, представители на организациите на работниците, работодателите, на браншовите организации в земеделието и професионални гимназии.

Общият брой на учениците в професионални паралелки през учебната 2022/2023 г. е 150 149, а на тези в дуална форма – близо 12 000. Пред участниците в дискусията д-р Гайдарова представи част от политиките на МОН за насърчаване на обучението в професионални гимназии, включително и към тези в сектор земеделие. Приоритетните политики на Министерството на образованието и науката са свързани с прилагане на секторния подход в професионалното образование и обучение, насърчаване на сътрудничеството на образователните институции с работодателите, развиване на умения за професионална и личностна реализация, подчерта зам.-министър Гайдарова.

През учебната 2022/2023 г. 1303 ученици се обучават по защитени специалности от професионални направления „Растениевъдство и животновъдство“ и „Горско стопанство“ и 296 ученици по специалност с очакван недостиг на специалисти „Трайни насаждения“, професия „Техник-растениевъд“. Учениците в тези специалности получават месечни стипендии в размер от 21 до 60 лв. Осем са гимназиите в този сектор, утвърдени да получат статут на Центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение и да бъдат крайни получатели на финансова подкрепа от Националния план за възстановяване и устойчивост за създаване на модерна, високотехнологична и енергийно ефективна среда.

По проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по програма „Образование“ 2021 – 2027“ са предвидени допълнителни обучения за учениците чрез включване на представители от научните среди, бизнеса, публичния и неправителствения сектор в учебния процес като преподаватели по професионална подготовка и провеждане на практически занятия в реална работна среда. Предвидени са също и обучения за учителите по професионална подготовка, свързани с новите техники и технологии в съвременните производства.

В националните състезания „Млад фермер“, „Горски многобой“ и „Озеленяване и цветарство“ гимназиите – домакини активно си сътрудничат както с бизнеса, така и с Аграрния университет в Пловдив и Лесотехническия университет в София. Успешно партньорство между МОН, висшите училища и бизнеса се осъществява и при разработването на учебни и национално изпитни програми и определянето на държавния план-прием.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top