fbpx
Начало » България » Над 11 000 деца в предучилищна възраст с допълнителни обучения по български език

Над 11 000 деца в предучилищна възраст с допълнителни обучения по български език

  • bobi
  • 30 юни 2023
  •  Коментарите са изключени за Над 11 000 деца в предучилищна възраст с допълнителни обучения по български език

Още над 11 000 деца в предучилищна възраст ще имат възможност да получат допълнителни обучения по български език по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщават от МОН.

По него от 1 юли стартират дейности и в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата.

Досега те се изпълняваха по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който приключи. В рамките на проекта допълнително обучение по български език получиха 47440 деца в 1226 детски градини.

Дейностите имат за цел да повишат готовността за училище на децата чрез провеждане на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.

Предвижда се наетите 220 педагогически и 589 непедагогически специалисти да продължат своята работа за осигуряване на подкрепа на децата и семействата.

Психолози, логопеди и ресурсни учители ще продължат да подкрепят не само децата със специални образователни потребности, но и всяко дете, което има нужда от подкрепа за преодолява на различни трудности – например в езиковото развитие.

Непедагогическият персонал (помощник-възпитатели, помощници на учителя, образователни медиатори и социални работници) ще осигурява в значителна степен взаимодействието със семействата, както и съдействие при необходимост от индивидуална подкрепа на децата.

Ключова нова дейност, предвидена по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, е насочена към интензивно взаимодействие с родители с фокус върху децата, които предстои да постъпят в първи клас, но и върху всички останали деца, за които има риск от неглижиране на образованието. Интензивна работа с родители ще бъде осъществявана последователно в рамките на два месеца, което ще даде възможност за системност и надграждане на отношенията между образователните институции и семейството.

Избрани Университети

Препоръчани Консултанти

Top